Alla instruktionsfilmer om:
Movie Edit Pro Premium

Tips: En del videofilmer visar fortfarande den tidigare versionens programgränssnitt och de funktioner som visas är dock oförändrade.

1. Introduktion

Introduktionsvideo

I vår inledningsvideo visar vi de grundläggande funktionerna i MAGIX Movie Edit Pro.

Vi skapar ett nytt projekt, importerar videor och spelar upp dem på olika sätt. Sedan visar vi de viktigaste redigeringarna och talar om export- och brännfunktionerna.

Ny mediapool

I den nya mediapoolen hittar du nu alla mallar, effekter och musik centralt under mallar och audio. Översiktligt sorterat i kategorier.

I mediapoolen har du nu också tillgång till den nya Movie Edit Pro-nätbutiken med dess omfattande mallsamling.

2. Grundfunktioner

Import

Allt börjar med importen. Hur får du in ditt material i programmet på bästa sätt?

Vi visar utförligt hur man bäst importerar filmer och andra mediafiler eller spelar in från anslutna enheter.

Visningslägen

För redigering finns tre visningslägen tillgängliga.

I scenöversikten sorterar du filmens alla scener och får överblick. I Storyboard-läget ordnar du scenerna mer i detalj och lägger till texter och effekter. I Tidslinje-läget utförs alla komplicerade redigeringar.

Videoklippning

I den här videon kommer vi först att visa dig de grundläggande redigeringsfunktionerna i Movie Edit Pro: hur du klipper ut bilder från en video, hur du klipper in början och slutet av en scen och hur du skär och klipper bild och ljud separat från varandra.

Därefter förklarar vi de avancerade alternativen: hur man flyttar objektinnehållet i en scen och de olika infogningsalternativen för nytt material.

Videoeffekter

Movie Edit Pro levereras med många professionella videoeffekter för att optimera bilden eller förvrida den på ett kreativt sätt.

I detta klipp får du lära dig de bästa sätten att använda videoeffekterna på. Dessutom förklaras blandning av förgrund och bakgrund.

Rörelseeffekter

Stillbilder, texter, men även videor, mår ofta bra av att röra på sig lite.

I detta filmklipp får du lära dig allt om simulerade kamera- eller zoomrörelser, bildrotationer, speglingar eller tredimensionella deformeringar.

360°-videoredigering

Interaktiva videofilmer i 360 grader ger en komplett panoramablick.

Du kan var som helst ändra blickriktning genom att klicka och dra med musen på videobilden. Vi visar dig hur du skapar sådana videofilmer.

Keyframes

Vissa effekter ska ändras med tiden.

Bildförbättringar, av t.ex. ljusstyrka och kontrast, kan bli dynamiska bildeffekter med hjälp av nyckelbilder. Även kamerarörelser kan styras med nyckelbilder. I detta klipp visar vi dig hur du använder nyckelbilder.

Ljudläggning

Ofta kan filmers ljudspår behöva förbättras.

I den här videon visar vi hur man tar bort brus och utökar ljudspåret med egna ljudinspelningar. Slutligen mixas projektets alla ljudspår med ljudmixern och förfinas ljudmässigt.

Bränna filmer med skivmeny

När du är klar med ditt projekt kan du bränna filmerna direkt till en skiva för att senare visa dem på TV:n.

När det finns en skivmeny kan man hoppa direkt till enskilda filmer och scener genom att använda fjärrkontrollen. Skivmenyn kan utformas på många olika sätt.

Export

Videoklipp kan framställas för alla möjliga ändamål.

Du kan spara videon som en videofil på datorn, överföra den till en mobil enhet eller visa den på någon av de stora Internet-plattformarna, såsom YouTube eller Facebook.

3. Specialfunktioner

Optimera prestanda

Med större projekt och högupplöst material kan uppspelningen börja hacka.

Här hittar du tips och tricks som hjälper mot detta.

Filmmallar

Med filmmallarna kan du snabbt göra korta, professionella videoklipp av dina inspelningar.

Ett sådant filmklipp kan t.ex. passa bra som en trailer på nätet för den egentliga filmen eller skickas till vänner per e-post. Byt helt enkelt ut platshållaren i filmmallen mot det egna filmmaterialet och justera texten.

Scenidentifiering

Automatisk scenidentifiering hjälper dig att dela upp längre inspelningar i scener.

Bilderna analyseras då automatiskt efter bildbyten. Scener som hittas på detta sätt kan sparas som tagningar och sättas ihop i en ny ordning.

Effektmasker

Effekterna i MAGIX Movie Edit Pro kan inte bara tillämpas på hela bilden, utan också på enskilda delområden.

Detta åstadkoms med hjälp av effektmasker, vars användning vi förklarar i denna video.

Resvägsanimering

När du spelar in från flera platser är det ofta viktigt att identifiera platsbytet. Enklast gör du detta via resvägsanimeringen.

Vi visar hur du snabbast möjligt skapar ett litet klipp med din egna resväg.

Multicam-läge

Ibland filmas samma scen av flera kameror från olika vinklar.

Multicam-läget förenklar ihopklippningen av sådana filmer. Genom att klicka på förhandsgranskningsmonitorn klipper du intuitivt ihop din film.

Stereo 3D

Ge din video djup och en tredje dimension.

I den här filmen får du lära dig hur du importerar och redigerar inspelningar från en Stereo3D-kamera. Även den efterföljande exporten som 3D-film med metoderna "anaglyf" och "stereoskopi", förklaras.

Spår

I den här videon får du lära dig hur man gör för att importera videorna exakt till spåren, använder spårrubrikerna, sorterar spåren, namnger och färgsätter dem för att få bättre översikt över projekten.