Rädda dina videokassetter!:
Spela upp instruktionsvideor

Digitalisering på ett enkelt sätt! Våra instruktionsvideor visar hur du snabbt och enkelt överför inspelningar från videokassetter till datorn.

OBS: Användning av MAGIX Rädda dina videokassetter! och MAGIX Video easy är i princip identisk. MAGIX Video Sound Cleaning Lab finns bara i premiumversionen av "Rädda dina videokassetter!"

Det senaste i Rädda dina videokassetter

1. Introduktion

Rädda dina videokassetter!

I denna korta introduktionsvideo visar vi hur lätt det är att använda den gamla videospelaren tillsammans med hårdvaran från MAGIX Rädda dina videokassetter! Med den programvara som ingår hamnar innehållet på datorn och vi visar hur inspelningarna från videobanden kan redigeras.

2. Grundläggande funktioner

Video Sound Cleaning Lab

I den här introduktionsvideon visar vi hur du snabbt blir av med störande oljud i ljudspåren till dina filmer. Video Sound Cleaning Lab har för detta en mängd verktyg som fixar det specifika problemet. Självklart visar vi även hur den rengjorda videon kan exporteras igen efteråt.