Muziek invoegen in video's:
Maak de perfecte muziek voor video's

Muziek invoegen in video's - Zo doe je dat!

Om muziek aan je video's toe te voegen, ga je als volgt te werk:

 1. Open MAGIX Video deluxe Plus en importeer je video. Sleep het gewoon met drag & drop vanuit de Mediapool naar het bovenste spoor.
 2. Sleep een muziekbestand naar een vrij spoor onder de video. Als je geen geschikt muziekbestand kunt vinden, gebruik je de royaltyvrije songs uit de Mediapool of de wizard 'Soundtrack Maker' uit het menu 'Bewerken'.
 3. Als je alleen bepaalde passages uit de muziek wilt gebruiken, plaats je de afspeelmarkeerder waar je wilt knippen en druk je op de toets 'T'. Vervolgens verwijder je het gedeelte dat je niet wilt gebruiken uit het muziekstuk. Sleep de voorste of achterste objectgreep naar binnen om de muziek in of uit te faden.
 4. Kies 'Bestand' > 'Film exporteren' en in het submenu een geschikt exportformaat (bv. MP4) om je video samen met de muziek als bestand te exporteren. Of je kunt het op een schijfje branden of rechtstreeks naar j smartphone overbrengen.
Video deluxe 2024 Plus

Muziek in video's invoegen met MAGIX Video deluxe Plus, de software voor goede films:

 • Import van alle gangbare geluids- en videoformaten
 • Grote selectie van royalty-vrije nummers
 • Maak achtergrondmuziek van elke lengte en stemming (Soundtrack Maker)
 • Optimalisatie audiospoor: DeNoiser, DeClipper, EQ, Compressor, Filter en Stereo FX
 • Bijzonder gemakkelijk te gebruiken dankzij praktische wizards
 • Bestandsconversie in alle belangrijke formaten. Brandfunctie, upload, directe overdracht naar smartphone

Naar de productpagina

Nu gratis testen

Muziek invoegen in video's - Wat je moet weten

Muziek creëert sfeer of versterkt de stemming van de beelden in de video. Soms is het ronduit noodzakelijk wanneer het audiospoor van zelfgemaakte video's oninteressant of onbruikbaar is omdat hij alleen maar achtergrondruis bevat.

Het is beter geen volledige nummers te gebruiken, maar kortere, onderscheidende fragmenten van nummers. De video moet er tenslotte niet uitzien als een videoclip. Het is vaak beter als de muziek niet de hele tijd op de voorgrond staat, maar op gepaste momenten wordt in- en uitgefadet en soms ook pauzeert.

Overal waar geen muziek is, is het raadzaam het audiospoor niet volledig te verwijderen. Volledig stille passages lijken onrealistisch. Een rustig achtergrondgeluid doet de scène authentieker lijken.

MAGIX Video deluxe Plus biedt je volledige flexibiliteit bij het invoegen van muziek in video's en de afstemming ervan op het audiospoor van de video. Je sleept gewoon met drag & drop de muziek van je keuze op de sporen onder de video en verplaatst het naar de juiste plaats.

Uitgebreide bewerkings- en cross-fadingfuncties zorgen ervoor dat elke combinatie van video en muziek intuïtief en snel kan worden uitgeprobeerd. Met behulp van de volumecurven kan het volume van muziek- en geluidssporen traploos worden geregeld.

Als je je video alleen aan je vriendenkring laat zien, kun je alle muziek gebruiken die je wilt. Maar als je je video met muziek op het internet zet of op een andere manier in het openbaar presenteert, moet je de auteursrechten van de muziek respecteren. 

Bij de meegeleverde muziek, speel je wat dit betreft op zeker. Video deluxe Plus biedt niet alleen licentievrije songs die je zonder aarzeling kunt gebruiken, maar ook een praktische muziekassistent waarmee je nieuwe muziek van elke lengte kunt maken. In de wizard-dialoog geef je de lengte op van de muziek die je nodig hebt en eventueel enkele stemmingswisselingen (bijvoorbeeld klassiek, temperamentvol of funky). Vervolgens wordt de de gewenste achtergrondmuziek automatisch gegenereerd - met verbluffende resultaten.

Hieronder laten wij je in een gedetailleerde stap-voor-stap gids zien hoe het allemaal werkt.

Muziek in video's invoegen met MAGIX Video deluxe Plus

Muziek in video invoegen: video-import

Muziek invoegen in video's: video importeren

 • Open MAGIX Video deluxe Plus en maak in de startdialoog een nieuw project aan.
 • In de rechterbovenhoek van het tabblad 'Import' van de Mediapool, selecteer je de map met je videobestand.
 • Sleep je video naar het programma terwijl je de muisknop ingedrukt houdt (drag & drop).

Nu is er een lang video-object op het eerste spoor van het project. Als je op de spatiebalk drukt, zal het vanaf het begin spelen. Als je nogmaals op de spatiebalk drukt, stopt het afspelen. Je kunt de afspeelmarker boven het spoor met een muisklik verplaatsen naar een andere positie.

Muziek invoegen in video: muziek monteren

Muziek invoegen in video's:
muziek importeren en bewerken

 • Om muziek in de video in te voegen, navigeer je in de Mediapool naar de map met het audiobestand dat je wilt gebruiken. Sleep het bestand naar een apart spoor onder de video.
 • Als je meerdere songs wilt gebruiken, sleep je de songbestanden achter elkaar naar hetzelfde spoor. Als je ze onder elkaar zou zetten, zouden beide nummers tegelijk worden afgespeeld - het resultaat zou een overstuurde kakofonie zijn.
 • Om alleen bepaalde secties uit het liedje te gebruiken, speel je eerst het liedje af en zoek je naar een sectie die je wilt gebruiken.
 • Wanneer je er een hebt gevonden, plaats je de afspeelmarker op de plaats waar je de muziek wilt laten beginnen en druk je op de T-toets. Dit onderbreekt het lied op dit punt. Verwijder het deel dat je niet wilt gebruiken uit het spoor.
 • Als je niet precies hebt geknipt, maakt dat niet uit: je kunt de weggeknipte passage zo ver uit het audio-object slepen als je wilt. Verplaats de muiscursor daarvoor naar de rand van het object totdat deze een dubbele pijl wordt. Klik en sleep nu het geknipte audio-object met de muisknop ingedrukt of duw het in zijn achteruit totdat de geknipte passage op de juiste plaats begint of eindigt.
 • Om het resulterende gedeelte zachtjes in of uit te faden, beweeg je de fadehendel aan de voorste of achterste rand van het object naar binnen. Op die manier onderdruk je ookhet gekraak dat door de montage worden veroorzaakt.
 • Elke sectie kan zo vaak als gewenst na elkaar worden gebruikt. Klik op het audio-object terwijl je de Ctrl-toets ingedrukt houdt en sleep een kopie van de sectie.

Misschien wil je naast muziek ook geluiden toevoegen? Dit werkt op dezelfde manier: je sleept de geluidsbestanden uit de Mediapool naar het projectspoor en positioneert ze daar zodat ze overeenstemmen met de beelden in de video. In het tabblad 'Store' vind je geluidsbibliotheken ('Sound FX' die je rechtstreeks voor je video's kunt gebruiken.

Muziek in video invoegen: audiospoor monteren

Muziek invoegen in video's:
origineel audiospoor bewerken

Overweeg vervolgens wat te doen met het originele audiospoor van de video. Moet het volledig vervangen worden door muziek? Moeten het audiospoor en de muziek samen te horen zijn? Of moeten alleen bepaalde geluiden van het audiospoor te horen zijn en verder de muziek?

Als het audiospoor volledig door muziek moet worden vervangen, verwijder het dan:

 • Rechtsklik op de video in het spoor en kies 'Audiofuncties' > 'Audio-object dempen'.

Indien het audiospoor continu of in delen moet worden beluisterd, maak dan eerst het bijbehorende audio-object zichtbaar.

 • Kies daarvoor in het contextmenu de optie 'Audiofuncties' > 'Video/audio op aparte sporen'.
 • Kies in het contextmenu bovendien de optie 'Golfvormweergave aanmaken'.

Het audiospoor verschijnt dan als een onafhankelijk audio-object, hoewel het nog steeds gegroepeerd is met het beeldspoor.

 • Hef de groepering op (door op de corresponderende knop in de werkbalk te klikken).

Nu kun je het audiospoor onafhankelijk van het beeldspoor knippen en ook visueel op het golfvormdisplay beoordelen op welke punten iets te horen is.

Welke originele geluiden moeten erin gelaten worden? Bij voorkeur alle die een betekenis hebben voor de beeldinhoud. Bijvoorbeeld het geluid van de metro die het beeld binnenstormt of het geklepper van schoenen op het trottoir.

Het knippen van het audiospoor werkt op dezelfde manier als we hierboven beschreven voor het knippen van de muziek: eerst zoek je de plaatsen waar je wilt snijden. Verplaats vervolgens de afspeelmarkeerder naar de gewenste positie. Druk dan op de T-toets van het toetsenbord. Verwijder gewoon het deel dat uit het spoor moet worden verwijderd.

Muziek invoegen in video's:
audiospoor optimaliseren

Vaak moet het geluid van het audiospoor worden geoptimaliseerd. Met Video deluxe Plus kun je de verstaanbaarheid verbeteren, constante of punctuele ruis wegfilteren en een evenwichtig, natuurlijk geluid creëren.

Gebruik hiervoor de bijgeleverde geluidseffecten:

 • In de Mediapool onder 'Geluidseffecten' kun je de handmatig instelbare effectdialogen bereiken. 'Audio Cleaning' opent een uitgebreide dialoog voor het verwijderen van ruis met DeClipper, DeNoiser en DeHisser, alsmede een equalizer, compressor en een editor voor het bewerken van het stereopanorama. In de effectendialoog vind je praktische tips over het juiste gebruik van de geluidseffecten.
 • In de Mediapool onder 'Audio-effectsjablonen' vind je voorgeconfigureerde presets die je eenvoudig naar het audiospoor sleept als handmatige aanpassing te ingewikkeld voor je is.
Muziek in video invoegen: volumecurve

Muziek invoegen in video's:
het volume balanceren

Als het audiospoor met extra muziek moet worden gecombineerd, moeten beide audiobronnen worden samengevoegd. Het doel is de juiste volumeverhouding te vinden tussen het audiospoor en de muziek.

Daarvoor zijn er meerdere mogelijkheden.

 • Elk audio-object heeft een aanraaktoets in het midden. Hiermee kun je het totale volume regelen. Klik op deze knop en sleep de volumeregelaar in de gewenste richting. Op die manier kun je het volume van zowel het audiospoor als de muziek afzonderlijk regelen.
 • Indien je een audio-object wilt in- of uitfaden, sleep dan de fadehandvatten op de randen van het object naar binnen (zoals hierboven beschreven voor de muziek)
 • Voor een preciezere regeling schakel je een volumecurve in. Activeer de curve via het contextmenu. De volumecurve verschijnt in het audio-object en toont het volumeverloop. Dubbelklik op de curve om curvehendels te maken. Als je een curvehendel omhoog beweegt, neemt het volume op dat punt toe. Als je hem naar beneden trekt, wordt het volume verminderd. Klik op & en sleep de handvatten met de muis in de richting waarin je de curve wilt veranderen.

Voorbeeld: met een 'U'-vorm verlaag je het volume en verhoog je het vervolgens weer ('Ducking'). Hiervoor heb je in totaal vier curvehendels nodig. Laat de buitenste twee waar ze zijn en trek de middelste twee naar beneden.

Muziek invoegen in video: bereik instellen
Muziek in video invoegen: achtergrondmuziek maken

Muziek invoegen in video's:
maak automatische achtergrondmuziek

Een andere mogelijkheid om muziek in video's in te voegen wordt geboden door de Soundtrack Maker. Deze wizard uit het menu 'Bewerken' maakt achtergrondmuziek. Daarbij worden aangeleverde muziekfragmenten zo samengevoegd dat een nieuw muziekstuk ontstaat met de gewenste lengte en stemming.

 • Als je de muziek slechts in een deel van de video wilt invoegen, markeer je eerst het gebied boven het eerste fragment dat muzikaal moet worden onderlijnd. Klik met de linkermuisknop om het begin van het gebied in te stellen en nog eens verder naar rechts met de rechtermuisknop om het einde van het gebied in te stellen. Het gebied ertussen verschijnt als een blauwe balk. De gebiedsgrenzen kunnen worden verplaatst door te slepen met drag & drop om het gebied naderhand aan te passen.
 • Selecteer 'Edit' > 'Wizard' > 'Soundtrack Maker' om de wizard te openen.
 • Activeer in het dialoogvenster het vakje "Alleen toepassen in het gemarkeerde gebied" als je het eerder gedefinieerde gebied van muziek wilt voorzien.
 • Selecteer een muziekstijl. Je kunt kiezen uit 'Klassiek (Score)', 'Funky (Funk)', 'Relaxed (EasyListening)', 'Temperamentvol (Brazil)' en 'Sportief (BigBeat)'.
 • Voor meer variatie, voeg meer 'emoties' toe. Gebruik eerst de schuifregelaar om de positie van de stijlverandering in te stellen. In het uitklapmenu kies je vervolgens de gewenste stijl ('Meeslepend', 'Spannend', 'Romantisch', 'Bewegend', 'Speels' of 'Actie').
 • Gebruik de knop 'Soundtrack maken' om achtergrondmuziek te maken. Als het je niet bevalt, klik dan op de knop 'Maak variatie' en luister naar de volgende suggestie. Op die manier kun je het zo vaak proberen als je wilt, tot je nieuwe soundtrack je bevalt.
Muziek invoegen in video: exporteren

Muziek invoegen in video's:
video met muziek exporteren

Ten slotte, wanneer je de muziek aan je video hebt toegevoegd, exporteer je je video.

Hiervoor zijn weer verschillende mogelijkheden:

 • Videobestand maken: via het menu 'Bestand' > 'Film exporteren' maak je een nieuw videobestand met de ingevoegde muziek, bv. in MP4- of MOV-formaat. In het uitvoerdialoogvenster kun je de codecs naar wens instellen of gewoon een geschikte voorinstelling kiezen.
 • Op disk branden: je kunt de video met de geplaatste muziek ook rechtstreeks op een disc branden. Je kunt kiezen tussen dvd, AVCHD of Blu-ray Disc. Klik op het disk-icoon in de rechterbovenhoek om de brand-interface te openen. Daar kies je een selectiemenu en start je het brandproces.
 • Naar internet uploadende Vimeo en YouTube gemeenschappen zijn direct verbonden. Een muisklik is voldoende om de video met muziek naar je profiel te uploaden. Klik hiervoor op het pijlsymbool rechtsboven het dialoogvenster "Film voltooien" te openen.
 • Naar de smartphone kopiëren: Ook in het dialoogvenster 'Film voltooien' vind je de optie 'Uitvoeren naar mobiel apparaat'. Hier hoef je alleen je apparaat te selecteren, Video deluxe Plus stelt de rest automatisch in. De video met muziek worden vervolgens in het juiste formaat geëxporteerd en overgebracht naar je apparaat.
Video deluxe 2024 Plus
Bespaar 60 %
MAGIX Video deluxe 2024 Plus
i.p.v. € 99,99 € 39,99

Muziek in video's invoegen met MAGIX Video deluxe Plus, de software voor eenvoudig goede films:

 • Importeren & exporteren van alle relevante formaten
 • Snelle & gedetailleerde montage
 • Automatische wizard
 • Tot wel 900 effecten & muziek
 • Intuïtieve sjablonen voor intro, outro, ondertitels, fades, opening credits en nog veel meer
 • Jouw films op dvd & Blu-ray (incl. menuontwerp)
Geldig tot 26. mei 2024