Dodawanie muzyki do filmu:
tworzenie idealnej muzyki do wideo

Dodawanie muzyki do wideo - tak to działa!

Aby dodać muzykę do swojego wideo:

 1. Otwórz MAGIX Movie Studio Platinum i zaimportuj wideo. Po prostu przeciągnij je z Media Pool i upuść na najwyższą ścieżkę.
 2. Przeciągnij plik muzyczny na wolną ścieżkę pod wideo. Jeżeli nie znajdziesz odpowiedniego pliku muzycznego, wykorzystaj nieobjęte licencją piosenki z Media Pool lub asystenta "Soundtrack Maker" z menu "Edycja".
 3. Aby użyć tylko określonych fragmentów muzyki, ustaw znacznik odtwarzania w miejscu, w którym chcesz wykonać cięcie, i naciśnij klawisz "T". Następnie usuń ze ścieżki część, której nie chcesz wykorzystać. Przeciągnij przedni lub tylny chwytak obiektu do wewnątrz, aby włączyć lub wyłączyć muzykę.
 4. Wybierz "Plik" > "Eksportuj film" i w podmenu odpowiedni format eksportu (np. MP4), aby wyeksportować wideo z muzyką jako plik. Możesz również nagrać je na płycie lub przesłać bezpośrednio do smartfona.
Movie Studio 2025 Platinum

Dodawanie muzyki do wideo za pomocą MAGIX Movie Studio Platinum – programu do dobrych filmów:

 • Import wszystkich standardowych formatów audio i wideo
 • Duży wybór piosenek nieobjętych licencją
 • Tworzenie muzyki tła o dowolnej długości i nastroju (Soundtrack Maker)
 • Optymalizacja ścieżki dźwiękowej: DeNoiser, DeClipper, korektor, kompresor, filtry i efekty stereo
 • Wyjątkowa łatwość obsługi dzięki praktycznym asystentom
 • Konwersja plików do wszystkich popularnych formatów. Funkcja nagrywania, przesyłanie, bezpośrednie wysyłanie do smartfona

Do strony głównej

Przetestuj teraz za darmo

Dodawanie muzyki do wideo – to należy wiedzieć

Muzyka zapewnia atmosferę lub wzmacnia nastrój obrazów w wideo. Czasami jest wręcz potrzebna, gdy ścieżka dźwiękowa nagranego samodzielnie wideo nie jest interesująca lub jest nieprzydatna z powodu szumów.

Najlepiej wykorzystać nie całe piosenki, lecz ich krótsze i charakterystyczne fragmenty. Wideo nie powinno się przecież stać wideoklipem. Często lepiej, gdy muzyki nie słychać przez cały czas w tle, lecz gdy w odpowiednich miejscach jest włączana i ponownie wyłączana, a czasami wstrzymywana.

Wszędzie tam, gdzie nie słychać muzyki, zaleca się nieusuwanie całej ścieżki dźwiękowej. Całkowicie ciche fragmenty wydają się nierealistyczne. Ciche odgłosy w tle czynią daną scenę bardziej autentyczną.

MAGIX Movie Studio Platinum zapewnia pełną elastyczność w zakresie dodawania muzyki do wideo i dostosowywania jej do ścieżki dźwiękowej wideo. Wystarczy przeciągnąć wybraną muzykę i upuścić ją na ścieżki pod wideo, a następnie przesunąć ją w odpowiednie miejsce.

Rozbudowane funkcje edycji i efekty przechodzenia umożliwiają intuicyjne i szybkie wypróbowanie dowolnej kombinacji wideo i muzyki. Można przy tym płynnie wyrównać głośność ścieżek muzyki i ścieżek dźwiękowych za pomocą krzywych natężenia dźwięku.

Jeśli pokazujesz swoje wideo tylko znajomym, możesz użyć dowolnej muzyki. Gdy umieścisz jednak swoje wideo z muzyką w Internecie lub w inny sposób zaprezentujesz je publicznie, musisz uwzględnić prawa autorskie do muzyki. 

Z załączoną muzyką jesteś po bezpiecznej stronie. Movie Studio Platinum oferuje nie tylko nieobjęte licencją piosenki, których można bez wahania użyć, lecz również praktycznego asystenta muzycznego umożliwiającego tworzenie nowej muzyki o dowolnej długości. W oknie dialogowym asystenta należy podać długość potrzebnej muzyki i w razie potrzeby jeszcze kilka zmian nastroju (na przykład muzyka klasyczna, żywiołowa lub funky). Następnie zostaje automatycznie utworzona żądana muzyka tła – z zaskakującym efektem.

W dalszej części pokażemy za pomocą szczegółowej instrukcji krok po kroku, jak to wszystko działa.

Dodawanie muzyki do wideo
za pomocą MAGIX Movie Studio Platinum

Dodawanie muzyki do wideo: import wideo

Dodawanie muzyki do wideo: import wideo

 • Otwórz MAGIX Movie Studio Platinum i utwórz nowy projekt w startowym oknie dialogowym.
 • Przejdź w górnej prawej części zakładki "Import" w Media Pool do folderu ze swoim plikiem wideo.
 • Przeciągnij do programu wideo przy wciśniętym przycisku myszy (przeciągnij i upuść).

Teraz na pierwszej ścieżce projektu leży długi obiekt wideo. Wciśnięcie klawisza spacji powoduje jego odtworzenie od początku. Ponowne naciśniecie klawisza spacji powoduje zatrzymanie odtwarzania. Znacznik odtwarzania nad ścieżką można kliknięciem przyciskiem myszy przesunąć w inne miejsce.

Dodawanie muzyki do wideo: edycja muzyki

Dodawanie muzyki do wideo:
import i obróbka muzyki

 • Aby dodać muzykę do wideo, przejdź w Media Pool do folderu z plikiem audio, którego chcesz użyć. Przeciągnij plik na oddzielną ścieżkę pod wideo.
 • Aby użyć kilku piosenek, przeciągnij pliki z piosenkami kolejno na tę samą ścieżkę. Jeżeli zostaną one umieszczone jeden pod drugim, obydwie piosenki będą odtwarzane równocześnie, a wynikiem będzie przesterowana muzyczna papka.
 • Aby użyć tylko określonych fragmentów z piosenki, odtwórz najpierw piosenkę i wyszukaj fragment, którego chcesz użyć.
 • Po znalezieniu go ustaw znacznik odtwarzania w miejscu, w którym ma się rozpocząć muzyka i naciśnij klawisz T. Spowoduje to wykonanie cięcia w tym miejscu piosenki. Usuń ze ścieżki część, której nie chcesz użyć.
 • Jeżeli cięcie nie jest dokładne – żaden problem: wycięte fragmenty można wyciągnąć dowolnie daleko poza obiekt audio. W tym celu przesuń kursor myszy na krawędź obiektu, aż stanie się on podwójną strzałką. Teraz kliknij i naciągnij wycięty obiekt audio przy wciśniętym przycisku myszy lub zsuń go w odwrotnej kolejności, aż przycięte fragmenty będą się rozpoczynały lub kończyły w prawidłowym miejscu.
 • Aby łagodnie włączyć lub wyłączyć uzyskany w ten sposób fragment, przesuń chwytak suwaka do wewnątrz do przedniej lub tylnej krawędzi obiektu. W ten sposób usuniesz również trzaski, które powstają na skutek cięcia.
 • Każdy fragment można kolejno wykorzystać dowolną liczbę razy. Kliknij przy wciśniętym klawiszu Ctrl obiekt audio i wyciągnij kopię fragmentu.

A może poza muzyką chcesz dodać również dźwięki? To działa dokładnie tak samo: przeciągnij pliki dźwięków z Media Pool na ścieżkę projektu i wypozycjonuj je tam odpowiednio do obrazów w wideo. W zakładce "Store" znajdź biblioteki dźwięków ("Sound FX"), które możesz wykorzystać bezpośrednio do swoich nagrań wideo.

Dodawanie muzyki do wideo: edycja ścieżki dźwiękowej

Dodawanie muzyki do wideo:
edycja oryginalnej ścieżki dźwiękowej

Następnie zastanów się, co ma się stać z oryginalną ścieżką dźwiękową wideo. Ma zostać całkowicie zastąpiona muzyką? Ścieżka dźwiękowa i muzyka mają być słyszalne razem? A może mają być słyszalne tylko określone dźwięki ścieżki dźwiękowej, a poza tym muzyka?

Jeżeli ścieżka dźwiękowa ma zostać całkowicie zastąpiona muzyką, usuń ścieżkę:

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy wideo na ścieżce i wybierz "Funkcje audio" > "Wycisz obiekt audio".

Jeżeli ma być słyszalna ciągła ścieżka dźwiękowa lub jej części, wyświetl najpierw przynależny obiekt audio.

 • Wybierz w menu kontekstowym opcję "Funkcje audio" > "Wideo/audio na osobnych ścieżkach".
 • Wybierz poza tym w menu kontekstowym opcje "Utwórz obraz fal".

Ścieżka dźwiękowa pojawia się wtedy jako niezależny obiekt audio, choć nadal jest zgrupowana ze ścieżką obrazu.

 • Usuń to połączenie grupowe (klikając odpowiedni przycisk na pasku narzędzi).

Teraz można edytować ścieżkę dźwiękową niezależnie od ścieżki obrazu i na podstawie wskazania formy fal ocenić również wzrokowo, w których miejscach słyszalny jest dźwięk.

Które z „oryginalnych dźwięków” należy zostawić? Najlepiej wszystkie te, które podkreślają treść nagrań filmowych. Na przykład dźwięk metra wjeżdżającego w obraz lub stukot butów na chodniku.

Edycja ścieżki dźwiękowej działa w sposób opisany dla edycji muzyki: najpierw znajdź miejsca, w których chcesz wykonać cięcia. Następnie ustaw znacznik odtwarzania w żądanym miejscu. Naciśnij klawisz T na klawiaturze. Część przeznaczoną do usunięcia po prostu usuń ze ścieżki.

Dodawanie muzyki do wideo:
optymalizacja ścieżki dźwiękowej

Często trzeba zoptymalizować dźwięk ścieżki dźwiękowej. Za pomocą Movie Studio Platinum możesz zwiększyć zrozumiałość mowy, odfiltrować stałe lub miejscowe zagłuszające odgłosy i utworzyć wyważony, naturalny dźwięk.

Użyj do tego dołączonych efektów audio:

 • W części "Efekty audio" w Media Pool przejdź do ręcznie ustawianych okien dialogowych efektów. "Restauracja dźwięku" otwiera rozbudowane okno dialogowe umożliwiające redukcję szumów za pomocą efektów DeClipper, DeNoiser i DeHisser oraz korektor, kompresor i edytor do edycji panoramy stereo. W oknie dialogowym efektów znajdziesz praktyczne wskazówki dotyczące prawidłowego użycia efektów audio.
 • W części "Szablony efektów audio" w Media Pool znajdziesz skonfigurowane ustawienia początkowe, które można łatwo przeciągnąć na ścieżkę dźwiękową, jeżeli ręczne ustawianie wydaje Ci się zbyt skomplikowane.
Dodawanie muzyki do wideo: krzywa natężenia dźwięku

Dodawanie muzyki do wideo:
wyrównywanie głośności

Gdy ścieżka dźwiękowa ma być połączona z dodatkową muzyką, należy zmiksować obydwa źródła dźwięku. Chodzi przy tym o znalezienie prawidłowego stosunku głośności pomiędzy ścieżką dźwiękową i muzyką.

Masz w tym zakresie kilka możliwości.

 • W środku każdego obiektu audio znajduje się przycisk chwytaka. Umożliwia on ustawienie głośności głównej. Kliknij ten przycisk i przesuń regulator natężenia dźwięku w żądanym kierunku. W ten sposób można oddzielnie ustawić głośność zarówno ścieżki dźwiękowej, jak również muzyki.
 • Aby włączyć lub wyłączyć obiekt audio, przesuń chwytak suwaka do wewnątrz do granic obiektu (w sposób opisany powyżej w przypadku muzyki)
 • W celu wykonania dokładniejszej regulacji włącz krzywą natężenia dźwięku. Aktywuj krzywą za pomocą menu kontekstowego Krzywa natężenia dźwięku wyświetla się w obrębie obiektu audio, wskazując przebieg jego głośności. Poprzez podwójne kliknięcie krzywej można utworzyć uchwyt krzywej. Przesunięcie uchwytu krzywej w górę powoduje zwiększenie głośności w tym miejscu. Przesunięcie w dół powoduje zmniejszenie głośności. Kliknij i przesuń chwytak za pomocą myszy w kierunku, w którym ma zostać zmieniony przebieg krzywej.

Przykład: za pomocą kształtu "U" zmniejsz głośność, a następnie ponownie ją zwiększ ("ducking"). Do tego celu potrzeba łącznie czterech uchwytów krzywej. Dwa zewnętrzne pozostaw na miejscu, a dwa środkowe przesuń w dół.

Dodawanie muzyki do wideo: określanie zakresu
Dodawanie muzyki do wideo: tworzenie muzyki tła

Dodawanie muzyki do wideo:
automatyczne tworzenie muzyki tła

Inną możliwość dodania muzyki do wideo oferuje Soundtrack Maker. Ten asystent z menu "Edycja" tworzy muzykę tła. Dołączone sample muzyczne są przy tym łączone tak, że powstaje nowy utwór muzyczny o żądanej długości i nastroju.

 • Aby dodać muzykę tylko do części wideo, zaznacz najpierw obszar nad pierwszą ścieżką, do której ma zostać podłożona muzyka. Kliknij lewym przyciskiem myszy, aby ustawić początek zakresu, a następnie prawym przyciskiem myszy, aby ustawić koniec zakresu. Zakres pomiędzy będzie wyświetlany jako niebieski pasek. Granice zakresu można w celu dostosowania przesunąć później metodą przeciągnij i upuść.
 • Aby otworzyć asystenta, wybierz "Edycja" > "Asystenty" > "Soundtrack Maker".
 • Zaznacz w oknie dialogowym pole "Zastosuj tylko w zaznaczonym zakresie", aby dodać dźwięk do wybranego wcześniej zakresu.
 • Wybierz styl muzyczny. Dostępne są muzyka "klasyczna (Score)", "funky (Funk)", "relaksacyjna (EasyListening)", "żywiołowa (Brazil)" i "sportowa (BigBeat)".
 • Dla większej odmiany dodaj kolejne "Emocje". Za pomocą suwaka ustaw najpierw pozycję zmiany stylu. W rozwijanym menu wybierz następnie żądany styl ("umiarkowany", "relaksacyjny", "romantyczny", "burzliwy", "wesoły" lub "akcja").
 • Przyciskiem "Utwórz ścieżkę dźwiękową" utwórz muzykę tła. Jeśli Ci się nie spodoba, kliknij przycisk "Utwórz wariację" i posłuchaj nowej propozycji. W ten sposób możesz wykonać dowolną liczbę prób, aż spodoba Ci się nowa ścieżka dźwiękowa.
Dodawanie muzyki do wideo: eksport

Dodawanie muzyki do wideo:
eksport wideo z muzyką

Na koniec po dodaniu muzyki do wideo wyeksportuj swoje wideo.

Znów dostępnych jest kilka możliwości:

 • Tworzenie pliku wideo: Za pomocą menu „Plik“ > "Eksportuj film" utwórz nowy plik wideo z dodaną muzyką, np. w formacie MP4 lub MOV. W oknie eksportu można dowolnie ustawić kodeki lub po prostu wybrać odpowiednie ustawienie początkowe.
 • Nagrywanie na płycie: Można również nagrać wideo z dodaną muzyką bezpośrednio na płycie. Możliwe jest użycie płyt DVD, AVCHD lub Blu-ray. W prawej górnej części ekranu kliknij symbol płyty, aby otworzyć interfejs „Nagraj”. Tam wybierz menu wyboru i uruchom proces nagrywania.
 • Ładowanie do Internetu: społeczności Vimeo i YouTube są bezpośrednio podłączone. Wystarczy jedno kliknięcie myszy, aby załadować do swojego profilu wideo z dodaną muzyką. W tym celu kliknij symbol strzałki w prawej górnej części ekranu, aby otworzyć okno dialogowe "Zakończ tworzenie filmu".
 • Przesyłanie do smartfona: również w oknie dialogowym "Zakończ tworzenie filmu" znajdziesz opcję "Wyślij do urządzenia przenośnego". W tym celu musisz wybrać tylko urządzenie, a wszystko inne Movie Studio Platinum ustawi automatycznie. Następnie wideo z muzyką jest w prawidłowym formacie eksportowane i wysyłane do urządzenia.
Movie Studio 2025 Platinum
NOWOŚĆ
MAGIX Movie Studio 2025 Platinum
219,00

Dodawanie muzyki do wideo za pomocą MAGIX Movie Studio Platinum – programu po prostu do dobrych filmów:

 • Import i eksport wszystkich ważnych formatów
 • Szybki i szczegółowy montaż
 • Automatyczne asystenty
 • Do 900 efektów i utworów muzycznych
 • Intuicyjne szablony do wprowadzeń, outro, napisów, przejść, napisów początkowych itd.
 • Twoje filmy na płytach DVD i Blu-ray (z tworzeniem menu)