Jak zrobić napisy do filmu? Tworzenie napisów krok po kroku!

Tworzenie napisów – tak to działa!

Aby utworzyć napisy odpowiednie do wideo i wstawić je do wideo:

 1. Otwórz program MAGIX Movie Studio Platinum i zaimportuj wideo z Media Pool metodą przeciągnij i upuść. 
 2. Ustaw znacznik odtwarzania w miejscu, w którym chcesz wstawić napisy.
 3. Otwórz w Media Pool "Szalony" i kliknij w "Szablony napisów" na przykład kafelek "Napisy Basic".
 4. Wybierz szablon. Aby wyświetlić podgląd, przeciągnij kursor myszy na szablon i kliknij środkowy przycisk ze strzałką.
 5. W celu wstawienia kliknij lewy przycisk. Spowoduje to wstawienie szablonu do wideo w miejscu znacznika odtwarzania i otwarcie okna dialogowego "Edycja napisów".
 6. Wprowadź własny tekst napisów.
 7. W razie potrzeby dostosuj jeszcze szablon. Ustaw na przykład inny rodzaj lub rozmiar czcionki.
 8. Aby użyć dostosowanego szablonu również w innych miejscach, przytrzymaj wciśnięty klawisz Ctrl i kliknij napisy na ścieżce, aby utworzyć kopię. Przeciągnij kopię w żądane miejsce wideo i dostosuj tekst napisów poprzez dwukrotne kliknięcie.   
 9. Na koniec wybierz "Plik" > "Eksportuj film" i w podmenu odpowiedni format eksportu (na przykład MP4). Wideo zostaje dodane ze wszystkimi napisami do nowego pliku wideo. Możesz również nagrać swoje wideo z napisami na płytę DVD lub przesłać do smartfona. Odpowiednie opcje znajdziesz w prawej górnej części interfejsu programu.  
Movie Studio 2025 Platinum

Wstawianie napisów do nagrań wideo za pomocą MAGIX Movie Studio Platinum – programu do dobrych filmów:

 • Import wszystkich standardowych formatów wideo
 • Szablony obsługiwane jednym kliknięciem do bezpośredniego użycia
 • Tworzenie własnych napisów z każdym dostępnym rodzajem i rozmiarem czcionki oraz pozycją ekranową
 • Animacja napisów do ruchomej czcionki
 • Wiele praktycznych asystentów
 • Konwersja pliku do wszystkich popularnych formatów, ładowanie do sieci, funkcja nagrywania i bezpośrednie przesyłanie do smartfona

Dodaj oprogramowanie do napisów

Rozpocznij pobieranie

Wstawianie napisów do wideo – to należy wiedzieć

Napisy to tekst wyświetlany na obrazie wideo, który przedstawia mówiony tekst. W ten sposób można łatwo przenieść tekst z jednego języka do drugiego. Dzięki temu można bez drogiej i czasochłonnej synchronizacji udostępnić wideo również dla innych języków i krajów.

Napisów można jednak również użyć jako alternatywy dla tekstu lektora. W wakacyjnych filmach pokaż widzom na przykład zmianę miejsca lub dodaj objaśniające dodatkowe informacje dotyczące poszczególnych scen. Jako separatorów rozdziałów można użyć skoków w czasie lub nowych części stanowiących logiczną całość.

Dzięki napisom Twoje wideo jest zasadniczo nieco bardziej dostępne, ponieważ wyświetlane teksty ułatwiają śledzenie akcji osobom niedosłyszącym i niesłyszącym. A osoby, które muszą zwracać uwagę na otoczenie, są wdzięczne, gdy dzięki napisom mogą oglądać i zrozumieć wideo również bez dźwięku.

Jest więc wiele powodów, i tak samo wiele możliwości, wstawienia napisów do wideo. Ponieważ nie muszą to być zawsze tylko białe litery na dolnej krawędzi obrazu. W filmie weselnym lepiej niż surowa, standardowa czcionka Arial, wygląda na przykład odpowiednio poruszana czcionka, która elegancko przesuwa się przez obraz.

Zauważ: napisy można wstawić do wideo z bardzo złożonych powodów. Ale nie utrudniaj sobie tego za bardzo i do wstawienia napisów użyj programu MAGIX Movie Studio Platinum. Jest to kompleksowy program do obróbki dźwięku i obrazu nagrań wideo, który umożliwia tworzenie napisów i wstawianie ich do nagrań wideo.

Jego obsługa jest bardzo łatwa: wybierasz spośród dołączonych szablonów i wstawiasz własny tekst lub całkowicie samodzielnie kilkoma kliknięciami projektujesz własne napisy.

W dalszej części wyjaśniamy w formie szczegółowej instrukcji krok po kroku wszystko, co należy wiedzieć, aby za pomocą Movie Studio Platinum utworzyć profesjonalne napisy i wstawić je do nagrań wideo. Na koniec pokażemy w formie eksperckiej porady, w jaki sposób można ustawić „przelatywanie” napisów przez obraz po dowolnej drodze.

Wstawianie napisów do wideo
za pomocą programu MAGIX Movie Studio Platinum

Import pliku do napisów

Wstawianie napisów do wideo:
import wideo do programu

 • Najpierw wczytaj wideo, do którego chcesz wstawić napisy.

W tym celu przejdź w prawej górnej części Media Pool Movie Studio Platinum do folderu, w którym jest zapisany plik wideo. Przeciągnij plik z wciśniętym przyciskiem myszy (metodą przeciągnij i upuść) na najwyższą ścieżkę w oknie projektów.

W tym miejscu wyświetli się długi obiekt wideo. Aby połączyć ze sobą kilka nagrań wideo, umieść je jedno za drugim na najwyższej ścieżce.

 • Aby odtworzyć projekt, naciśnij spację.

Znacznik odtwarzania przesuwa się przy tym od lewej do prawej strony okna projektów i wskazuje aktualną pozycję w nagraniu wideo. Można go przesunąć w dowolne miejsce bezpośrednio kliknięciem przyciskiem myszy paska czasu nad ścieżką 1.

 • Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij ponownie przycisk spacji.
Podgląd szablonu napisów
Napisy z użyciem okna dialogowego „Edycja napisów”

Wstawianie napisów do wideo:
wyszukiwanie szablonu napisów

Aby utworzyć pierwsze napisy:

 • Przesuń znacznik odtwarzania w miejsce, w którym chcesz wstawić napisy.
 • Otwórz folder "Szablony" w Media Pool i w podfolderze "Szablony napisów" kliknij kafelek "Napisy Basic".

Następnie w prawej części Media Pool wyświetlą się wszystkie zawarte szablony napisów.

 • Przesuń kursor myszy na szablon napisów i przytrzymaj go tam przez chwilę.

Wyświetli się wyskakujące okno z trzema przyciskami.

 • Kliknij środkowy przycisk ze strzałką w prawo, aby utworzyć podgląd tego szablonu.

Na monitorze podglądu wyświetli się podgląd z tekstem zastępczym na czarnym tle w języku przypominającym łacinę. Przyjrzyj się w ten sposób wszystkim dostępnym szablonom i wybierz najlepszy z nich.

Funkcja "Napisy Basic" oferuje dekoracyjne tablice tekstów do krótszych napisów. Jeżeli nie znajdziesz w "Napisy Basic" niczego odpowiedniego, poszukaj w innych podfolderach. W "Czcionki Basic" znajdziesz proste, pozbawione zawijasów napisy o różnych czcionkach, które nadają się do napisów do wypowiadanych tekstów. Animowane szablony w "Ruch Basic" lub "Dynamiczne napisy" nadają się zwłaszcza do wyświetlania tytułów. 

 • Po znalezieniu odpowiedniego szablonu przesuń ponownie wskaźnik myszy na szablon w Media Pool, aby otworzyć wyskakujące okno.
 • Kliknij w wyskakującym oknie lewy przycisk ze strzałką w dół.

Spowoduje to wczytanie do projektu szablonu w miejscu ustawienia znacznika odtwarzania. Możesz również przeciągnąć szablon z Media Pool na wybraną wolną ścieżkę metodą przeciągnij i upuść.

Edycja szablonu napisów
Przesuwanie napisów

Wstawianie napisów do wideo:
dostosowanie szablonu napisów

Podczas ładowania szablonu napisów wskazanie Media Pool zostaje zmienione. Wyświetla się ono teraz w zakładce "Efekty" i wskazuje okno dialogowe "Edycja napisów". Na monitorze podglądu widoczne jest pole wpisu z czarnym tłem z tekstem zastępczym w języku przypominającym łacinę "lorem ipsum dolor".

Dostępne są dwie możliwości zamiany tekstu zastępczego na własny tekst napisów:

 • Kliknij bezpośrednio pole wpisu na monitorze podglądu, wpisz tam własny tekst i kliknij ptaszek w celu zakończenia wprowadzania tekstu.
 • Lub użyj okna dialogowego "Edycja napisów" w Media Pool. W polu "Napisy" można również zmienić tekst zastępczy.

Można również dostosować wygląd napisów. W oknie dialogowym "Edycja napisów" znajdziesz wszystkie możliwości ustawienia innej czcionki, jej wielkości i koloru oraz określonych właściwości, na przykład pogrubienia, kursywy, podkreślenia, wyrównania do lewej lub prawej strony i do środka oraz trzech wymiarów

A może wolisz, gdy napisy zamiast w lewej dolnej części są wyświetlane w prawym obszarze obrazu? Pozycję na obrazie zmień bezpośrednio na monitorze podglądu:

 • Zakończ wprowadzanie tekstu poprzez kliknięcie na monitorze podglądu ptaszka w polu tekstowym.
 • Kliknij bezpośrednio napisy na monitorze podglądu i przesuń je w odpowiednie miejsce.

Napisy zostaną otoczone przez przerywaną ramkę pozycji. Tę ramkę można wraz z zawartymi napisami dowolnie przesuwać na obrazie wideo.

Jeżeli napisy wracają na swoje poprzednie miejsce lub nie każda pozycja obrazu jest dostępna, jest to spowodowane przez dane ustawienia efektów szablonu. Aby je usunąć, kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt napisów na ścieżce i wybierz "Efekty wideo" > "Cofnij efekty wideo". Spowoduje to zresetowanie wszystkich ustawień dotyczących pozycji na obrazie. Tekst i ustawienia formatowania napisów pozostają bez zmian.

Zduplikowane lub dostosowane napisy

Powielanie napisów

Jeżeli wstawione pierwsze napisy spełniają Twoje oczekiwania, użyj ich jako wzoru do wyświetlania innych napisów.

 • Wciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, kliknij napisy na ścieżce i wyciągnij duplikat.

Niektóre napisy zawierają więcej niż jeden obiekt napisów. Następnie w ten sposób zostaje zduplikowana kompletna grupa napisów.

 • Przeciągnij duplikat w miejsce, w którym mają być wyświetlone kolejne napisy.
 • Kliknij dwukrotnie obiekt napisów na ścieżce, aby rozpocząć edycję napisów.
 • Wpisz nowy tekst i zakończ edycję napisów za pomocą ptaszka na monitorze podglądu.

 W ten sposób można szybko tworzyć nowe napisy o tym samych właściwościach i wstawić je w innych miejscach wideo.

Ustawianie czcionki i formatu
Ustalanie pozycji napisów na obrazie

Wstawianie napisów do wideo:
samodzielne tworzenie napisów

A może nie udało się znaleźć odpowiedniego szablonu i chcesz samodzielnie utworzyć napisy? W tym celu:

 • Ustaw znacznik odtwarzania w miejscu, w którym chcesz utworzyć napisy. Pamiętaj, że nie może być przy tym wybrany inny obiekt napisów.
 • Kliknij przycisk "T" na pasku narzędzi.

Spowoduje to wyświetlenie w miejscu znacznika odtwarzania standardowych napisów czcionką Arial o wielkości 12 punktów.

 • W oknie dialogowym "Edycja napisów" ustaw czcionkę i tekst w wybrany przez siebie sposób.
 • Aby zastosować do poszczególnych liter inne właściwości formatowania, zaznacz najpierw litery w polu "Napisy" (lub bezpośrednio na monitorze podglądu), a następnie ustaw oddzielnie właściwości formatowania.

Porada: Dalsze możliwości dla kinowych szablonów napisów znajdziesz w rozszerzonej wersji programu – MAGIX Movie Studio Suite – która zawiera dodatkowo wtyczkę NewBlue Titler Pro6 o wartości 256 euro.

Ustawianie klatki kluczowej
Druga klatka kluczowa jest ustawiana automatycznie

Porada eksperta: drogi przesuwania napisów

Okno dialogowe "Edycja napisów" oferuje poprzez rozwijane menu "Animacje" kilka prostych możliwości przesuwania napisów na obrazie. W szablonach w części "Ruch Basic" znajdziesz ponadto animowane szablony tytułów z zaawansowanymi ruchami obrazu.

Animacje napisów można jednak również utworzyć samodzielnie. Masz przy tym całkowitą swobodę samodzielnego określenia drogi i prędkości animacji. Tutaj przedstawiamy procedurę postępowania.

 • Najpierw w sposób opisany powyżej utwórz napisy.
 • Kliknij obiekt napisów na ścieżce, aby go wybrać.
 • Wyświetl w Media Pool zakładkę "Efekty" i w części "Widok/animacja" otwórz efekt "Pozycja i rozmiar".
 • Ustaw znacznik odtwarzania w miejscu, w którym ma się zaczynać animacja.
 • Kliknij napisy na monitorze podglądu i przesuń je na obrazie do pozycji początkowej.

Porada: możesz również całkowicie usunąć napisy z obrazu. W ten sposób można utworzyć animacje, w których napisy „wlatują” w obraz z zewnątrz. W tym celu zmniejsz monitor podglądu kółkiem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl tak, aby były widoczne obszary krawędzi. Następnie przesuń napisy na ten obszar krawędzi.

 • Ustaw pierwszą klatkę kluczową w dolnej części okna dialogowego. W razie potrzeby rozciągnij animację klatki kluczowej.
 • Przesuń znacznik odtwarzania nieznacznie do tyłu (a dokładniej – do miejsca w wideo, w którym napisy mają pierwszy raz zmienić swoją "trasę lotu").
 • Przeciągnij napisy na monitorze podglądu do pozycji, do której mają one "polecieć" ze swojej pozycji początkowej. Odpowiednia klatka kluczowa jest ustawiana automatycznie.

W ten sposób możesz ustawić dowolną liczbę dalszych pozycji i każdy możliwy ruch obrazu. Zasada: najpierw przesuń znacznik odtwarzania do tyłu, a następnie napisy do nowej pozycji.

Gdy przybliżona droga jest gotowa, przejdź do dokładnej obróbki. Każdą klatkę kluczową można później kliknąć i przesunąć na pasku czasu. Wartości animowanych parametrów efektów można skorygować numerycznie w oknie dialogowym, gdy intuicyjne pozycjonowanie na monitorze podglądu jest zbyt niedokładne.

Porada: można również animować pojedyncze litery i na przykład przesunąć w dół obrazu. Następnie utwórz dla każdej litery własny obiekt napisów i animuj go oddzielnie. Na końcu animacji ustaw poszczególne obiekty napisów jeden za drugim tak, aby z całości powstały napisy.

Eksport pliku/nagrywanie na płycie/ładowanie/przesyłanie do smartfona

Eksportowanie wideo z napisami

Gdy napisy są gotowe, a wideo spełnia Twoje oczekiwania, wyeksportuj je. Wszystkie napisy zostają dodane do ścieżki obrazu wideo i wyeksportowane razem ze ścieżką dźwiękową jako plik wideo. Możesz też po prostu nagrać swój film na płytę lub przenieść go do swojego smartfona.

 • Tworzenie pliku wideo: poprzez menu „Plik” > "Eksportuj film" utworzysz nowy plik wideo, na przykład w formacie MP4 lub MOV. W oknie eksportu można ustawić kodeki zgodnie z życzeniem lub wybrać odpowiednie ustawienie początkowe.
 • Nagrywanie na płycie: możesz nagrać wideo bezpośrednio na płycie. W prawej górnej części ekranu kliknij symbol płyty, aby otworzyć interfejs „Nagraj”. Tam w menu wyboru wybierz typ płyty (DVD, AVCHD lub Blu-ray Disc) i rozpocznij proces nagrywania.
 • Ładowanie do Internetu: społeczności Vimeo i YouTube są bezpośrednio podłączone. Kliknij w prawej górnej części symbol strzałki, aby otworzyć okno dialogowe "Zakończ tworzenie filmu" i załadować wideo.
 • Przesyłanie do smartfona: również w oknie dialogowym "Zakończ tworzenie filmu" znajdziesz opcję "Wyślij do urządzenia przenośnego". Tutaj wybierz urządzenie – wszystko inne zostaje automatycznie ustawione przez Movie Studio Platinum. Wideo jest przy tym eksportowane w odpowiednim formacie i przesyłane do urządzenia.
Movie Studio 2025 Platinum

Wstawianie napisów do wideo za pomocą MAGIX Movie Studio Platinum – programu po prostu do dobrych filmów:

 • Import i eksport wszystkich ważnych formatów
 • Szybki i szczegółowy montaż
 • Automatyczne asystenty
 • Do 900 efektów i utworów muzycznych
 • Intuicyjne szablony do wprowadzeń, outro, napisów, przejść, napisów początkowych itd.
 • Twoje filmy na płytach DVD & Blu-ray (z tworzeniem menu)

Dodaj oprogramowanie do napisów

Rozpocznij pobieranie