Stosowanie śledzenia ruchu (Motion Tracking) w wideo (Samouczek)

Motion Tracking
– tak to działa!

Aby przesuwać na obrazie wideo grafikę lub zdjęcie, napisy lub efekt wraz z ruchomym motywem:

 1. Otwórz program MAGIX Movie Studio i zaimportuj wideo na ścieżkę 1. Przejdź w tym celu do folderu zawierającego plik wideo w Media Pool, a następnie przeciągnij wideo i upuść na najwyższą ścieżkę.
 2. Zaimportuj obiekt nakładki, np. grafikę lub zdjęcie, na ścieżkę 2. Aby przesuwać napisy z użyciem funkcji Motion Tracking, użyj szablonu napisów z Media Pool. Aby użyć maski efektów, np. pikselizacji, ustaw najpierw efekt dla całego obrazu. Pikselizację uzyskasz za pomocą suwaka "Piasek" w efekcie "Zniekształcenie". Następnie wczytaj w oknie dialogowym efektów maskę efektów, otwórz okno dialogowe efektów "Pozycja/rozmiar" i przesuń maskę efektów na monitorze podglądu do odpowiedniej pozycji początkowej.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt nakładki (grafika, zdjęcie, napisy lub maska efektów) i wybierz opcję "Przypnij do pozycji obrazu w wideo".
 4. Jeżeli rezultat należy poprawić ręcznie, użyj efektu "Pozycja/rozmiar". Opcja animacji klatki kluczowej dostępna w dolnej części okna dialogowego umożliwia uzyskanie dowolnego ruchu obiektu nakładki.
 5. Wybierz "Plik" > "Eksportuj film" i w podmenu format eksportu (np. MP4), aby wyeksportować wideo z ruchomym obiektem nakładki jako plik wideo w różnych formatach. Możesz również użyć przycisków eksportu w prawej górnej części ekranu, aby nagrać wideo na płytę, załadować je do Internetu lub skopiować do smartfona.
Movie Studio 2024 Platinum

Motion Tracking z MAGIX Movie Studio Platinum – programem do obróbki wideo po prostu do dobrych filmów:

 • Import wszystkich popularnych formatów
 • Funkcja Motion Tracking obsługiwana jednym kliknięciem
 • Ręczna funkcja Motion Tracking poprzez animację klatki kluczowej
 • Intuicyjne szablony i praktyczne asystenty
 • Wszystkie popularne formaty eksportu, np. MP4, MPEG2 lub AVI
 • Nagrywanie wideo bezpośrednio na płycie DVD, ładowanie do Internetu lub przenoszenie do smartfona

Do strony głównej

Przetestuj teraz za darmo

Motion Tracking: śledzenie ruchu przy użyciu nakładek

Motion Tracking oznacza przypięcie nakładki, takiej jak maska efektów lub napisy, do ruchomego motywu na obrazie wideo. Prostym przykładem jest zniekształcenie tablicy rejestracyjnej pojazdu przejeżdżającego na obrazie. W tym przypadku wymagana jest pikselizacja tylko określonego obszaru obrazu, a pozostała część pozostaje niezmieniona. Poddany pikselizacji obszar obrazu powinien się poruszać na obrazie wraz z samochodem tak, aby w żadnym miejscu nie była widoczna tablica rejestracyjna bez pikselizacji.

W tym celu tworzy się maskę efektów przesuwaną na obszar tablicy rejestracyjnej, która powoduje jego pikselizację. Następnie przesuwa się przez ruchomy obraz maskę efektów jako nakładkę wraz z leżącym pod nią motywem.

Motion Tracking umożliwia jednak również na przykład przypięcie do ruchomego obiektu Movie Studio Platinum na obrazie wideo grafiki ze strzałką informacyjną lub tablicę z napisami.

Obsługa Motion Tracking jest wyjątkowo łatwa, gdy oprogramowanie rozpoznaje motyw i automatycznie porusza maskę efektów. W tym celu program do obróbki wideo musi wcześniej wykonać analizę obrazu i na podstawie kontrastów odróżnić motyw od otoczenia.

W przypadku braku na obrazie wideo wystarczających kontrastów automatyczna funkcja nie może prawidłowo rozpoznać motywu. W takich przypadkach należy zastosować ręczne poprawki i obiekt nakładki ręcznie skierować na prawidłową drogę.

Dobre oprogramowanie stosujące funkcję Motion Tracking powinno przy tym oferować obydwie opcje: automatyczną funkcję Motion Tracking i możliwość dowolnego poruszania nakładek przez obraz.

Zalecamy program do obróbki wideo MAGIX Movie Studio Platinum. Oferuje on obydwie opcje: wydajną automatyczną funkcję Motion Tracking i ręczną funkcję Motion Tracking do wszystkich rodzajów nakładek. Obsługa jest wyjątkowo łatwa i zrozumiała również dla laików.

W poniższym artykule chcemy za pomocą szczegółowej instrukcji krok po kroku przedstawić sposób działania funkcji Motion Tracking w programie MAGIX Movie Studio Platinum.

Import wideo do funkcji Motion Tracking

Import wideo

 • Otwórz MAGIX Movie Studio Platinum i utwórz nowy projekt w startowym oknie dialogowym.
 • Załaduj wideo do najwyższej ścieżki metodą przeciągnij i upuść.
 • Ustaw znacznik odtwarzania w miejscu wideo, w którym ma rozpocząć działanie funkcja Motion Tracking.

Następnie utwórz obiekt nakładki, który będzie przesuwany przez obraz wraz z motywem obrazu. W tym celu możesz użyć napisów, obiektu obrazów (zdjęcie lub grafika) lub maski efektów. Metody w tym zakresie jednak nieznacznie się różnią. Dlatego przedstawiamy je w dalszej części oddzielnie.

Tworzenie napisów do Motion Tracking
Tworzenie dymków do Motion Tracking

Tworzenie napisów do Motion Tracking

Aby przypiąć napisy do motywu obrazu za pomocą funkcji Motion Tracking, najpierw należy utworzyć napisy. W tym zakresie jest dostępnych kilka możliwości:

 • Kliknięcie klawisza T na pasku narzędzi powoduje wyświetlenie normalnego tekstu, który można dowolnie formatować w "edytorze napisów". Profesjonalne szablony napisów znajdują się w folderze "Szablony" w Media Pool w części "Szablony napisów". Przeciągnij je na ścieżkę 2 i zastąp własnym tekstem. Również w części "Szablony" i "Obiekty obrazów" > "Tekst" znajdziesz dymki, które można wypełnić tekstem i przypiąć do motywu obrazu za pomocą funkcji Motion Tracking.
 • Wprowadź swój tekst i w razie potrzeby zmień właściwości formatu czcionki.
 • Kliknij bezpośrednio napisy na monitorze podglądu, rozciągnij je do żądanej wielkości i przesuń do pozycji początkowej dla Motion Tracking.
 • W razie potrzeby wydłuż jeszcze czas wyświetlania napisów poprzez rozciągnięcie obiektu na ścieżce za pomocą dolnego prawego chwytaka.
Ładowanie obiektu obrazów do Motion Tracking

Tworzenie obiektu obrazów
do funkcji Motion Tracking

Aby użyć zdjęcia lub grafiki jako nakładki do funkcji Motion Tracking:

 • Przejdź do pliku w Media Pool i przeciągnij go na ścieżkę 2 pod wideo. W razie potrzeby przedłuż czas wyświetlania poprzez rozciągnięcie obiektu za pomocą prawego dolnego chwytaka.
 • W części "Szablony" > "Obiekty obrazu" w Media Pool znajdziesz różne grafiki, które dobrze nadają się do użycia z funkcją Motion Tracking. Te dołączone grafiki działają podobnie jak efekty, oznacza to, że najpierw należy wybrać obiekt wideo, a następnie można wczytać obiekt obrazu metodą przeciągnij i upuść.
 • Wybierz obiekt obrazów i otwórz efekt "Pozycja i rozmiar".
 • Rozciągnij odpowiedni obraz za pomocą chwytaków na monitorze podglądu do uzyskania odpowiedniego rozmiaru. Grafikę można na obrazie również obrócić za pomocą górnych chwytaków.
 • Przesuń obraz na monitorze podglądu do pozycji początkowej.
Wczytywanie maski efektów do funkcji Motion Tracking

Tworzenie maski efektów do funkcji Motion Tracking

Możesz również przypiąć maskę efektów do motywu wideo za pomocą funkcji Motion Tracking.

 • Kliknij wideo na ścieżce, aby wybrać motyw.
 • Otwórz efekt, który ma zostać użyty. Do pikselizacji obrazu nadaje się efekt piasku w oknie dialogowym efektów "Zniekształcenie". Najpierw ustaw efekt dla całego obrazu.
 • Kliknij przycisk strzałki w prawej górnej części okna dialogowego efektów i wybierz opcję "Wczytaj maskę efektów".
 • Wybierz odpowiednią maskę efektów. Maska efektów wyświetli się pod wideo na ścieżce 2.
 • Otwórz w Media Pool efekt "Pozycja i rozmiar".
 • Przeciągnij maskę efektów za pomocą chwytaków na monitorze podglądu do uzyskania odpowiedniego rozmiaru w wymaganej pozycji.
Motion Tracking: ustalanie motywu

Automatyczna funkcja Motion Tracking

Wszystkie pozostałe kroki są takie same dla wszystkich rodzajów nakładek (napisy, obiekt obrazów lub maska efektów).

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt nakładki na ścieżce i wybierz opcję "Przypnij do pozycji obrazu w wideo".
 • Najpierw wyświetla się wówczas okno dialogowe informujące o szczegółach Motion Tracking. Kliknij "Dalej".
 • Na monitorze podglądu wybierz obszar obrazu, którego ruchy ma śledzić obiekt nakładki. Ten obszar powinien zawierać jak największe kontrasty. W tym celu rozciągnij kursorem myszy prostokąt wokół obszaru.

Ruch Motion Tracking jest następnie obliczany. Obliczenia można śledzić bezpośrednio na monitorze podglądu.

Jeżeli rezultat nie jest zadowalający, funkcję Motion Tracking można ustawić również ręcznie lub skorygować część automatycznej funkcji Motion Tracking z użyciem metody ręcznej.

Ręczna funkcja Motion Tracking poprzez animację klatki kluczowej
Ręczna funkcja Motion Tracking: końcowa klatka kluczowa zostaje automatycznie umieszczona

Ręczna funkcja Motion Tracking

Aby ręcznie animować obiekt nakładki, użyj animacji klatki kluczowej w dolnej części okna dialogowego efektów "Pozycja/rozmiar". Może być konieczne wyświetlenie najpierw tego obszaru poprzez przeciągnięcie w dół dolnej krawędzi Media Pool.

W animacji klatki kluczowej możesz wykonać dowolne ruchy obiektu nakładki.

 • Ustaw znacznik odtwarzania na początku animacji i przeciągnij nakładkę na monitorze podglądu do pozycji początkowej.
 • Umieść pierwszą klatkę kluczową w animacji klatki kluczowej.
 • Przesuń znacznik odtwarzania dalej do tyłu i nakładkę w miejsce, w którym powinna się wyświetlić w tej pozycji czasu. Oprócz pozycji obrazu możesz również zmienić rozmiar lub kierunek obrotu. Zostaje automatycznie utworzona odpowiednia klatka kluczowa i ruch obrazu.

Aby odtworzyć sekwencję, przyjrzyj się, w jaki sposób obraz przesuwa się z pozycji początkowej do pozycji docelowej.

Im bardziej zbliżają się obydwie klatki kluczowe, tym szybszy jest ruch. Klatki kluczowe i odpowiednie pozycje obrazu można później dowolnie przesuwać lub uzupełniać w animacji klatki kluczowej.

Eksport nagrania wideo z Motion Tracking

Wideo z Motion Tracking – eksport, nagrywanie na płycie DVD, ładowanie do Internetu lub przesyłanie do smartfona

 • Aby zestawić cały materiał w oknie projektów w jednym pliku wideo, wybierz w menu "Plik" opcję "Eksportuj film". Tutaj możesz zobaczyć, jakie formaty są dostępne dla twojego pliku wideo. Wybierz odpowiedni format (np. MP4), przypisz nazwę dla pliku wideo i rozpocznij eksport.
 • Możesz również nagrać projekt Motion Tracking na płytę DVD, AVCHD lub Blu-ray. Przycisk w prawej górnej części ekranu umożliwia wyświetlenie interfejsu nagrywania.
 • Możesz również załadować projekt na swoje konto w serwisie YouTube lub Vimeo. W tym celu kliknij przycisk zakończenia tworzenia filmu w prawej górnej części ekranu i wybierz "Załaduj do Internetu" Projekt Motion Tracking jest przy tym automatycznie eksportowany do prawidłowego formatu i ładowany na konto.
Movie Studio 2024 Platinum
Oszczędzasz 60 %
MAGIX Movie Studio 2024 Platinum
Zamiast 449,00 zł 179,00

Motion Tracking z MAGIX Movie Studio Platinum – programem do obróbki wideo po prostu do dobrych filmów:

 • Szybki i szczegółowy montaż
 • Automatyczne asystenty
 • Do 900 efektów i utworów muzycznych
 • Intuicyjne szablony do wprowadzeń, outro, napisów, przejść, napisów początkowych itd.
 • Wszystkie ważne formaty wideo
 • Bezpośrednie ładowanie do Internetu, na przykład do serwisu YouTube
 • Pokazy slajdów i filmy na płycie DVD i Blu-ray (z tworzeniem menu)

Do strony głównej

Oferta ważna do 1 maja 2024