Kompresja wideo bez utraty jakości:
na co należy zwrócić uwagę

Spis treści

                         Format

                         Rozdzielczość

                         Kodek

                         Przepływność

                         Dźwięk

Kompresja wideo może zostać wykonana z wielu różnych powodów, na przykład aby wysłać wideo z wiadomością e-mail lub zwolnić miejsce na twardym dysku.

Tak samo jak liczne są przyczyny kompresji, tak samo wielkie są możliwości ustawień i formatów wideo, w których można zapisać po kompresji oryginalny plik wideo. Chcielibyśmy tutaj krótko wyjaśnić, czym właściwie jest kompresja wideo i na co należy zwracać uwagę, aby uzyskać najlepsze rezultaty.

Kompresja wideo:
Czym właściwie jest kompresja?

Nagrane wideo w zależności od długości i rozdzielczości mogą mieć wielkość wielu gigabajtów i zajmować dużo miejsca na twardym dysku. Dlatego często są zbyt duże, aby je wysłać wraz z wiadomością e-mail lub załadować na stronę internetową. Aby zmniejszyć rozmiar pliku wideo, można skorzystać z kompresji.

Podczas nagrywania wideo zazwyczaj rejestrowane są co najmniej 24 obrazy na sekundę. Szybkie następowanie po sobie tych obrazów jest przez oko odbierane jako obraz ruchu. Ponieważ co najmniej 24 obrazy jednej sekundy wideo są czasowo tak blisko siebie, na pojedynczych obrazach zmienia się tylko określona część, a nie cały obraz. Kompresja wykorzystuje między innymi tę właściwość i zamiast wszystkich obrazów zapisuje tylko zmiany z obrazu na obraz rozpoznawane przez dany program. Redukcja ilości informacji powoduje w rezultacie również zmniejszenie rozmiaru pliku. W ten sposób w zależności od stopnia kompresji można zapisać bardzo duże pliki wideo jako znacznie mniejsze pliki wideo. Wpływa to jednak oczywiście na jakość materiału graficznego.

Jakie są rodzaje kompresji?

Przegląd różnych rozmiarów plików wideo

Format

Dostępnych jest kilka możliwości kompresji w celu zmniejszenia rozmiaru pliku wideo. Pojawia się więc pytanie, który format należy ostatecznie wykorzystać. Należy tutaj wybrać format, który jest rozpoznawany przez jak największą liczbę systemów i programów. Takim formatem wideo byłby na przykład MP4.

Rozdzielczość

Następnie pojawia się pytanie o rozdzielczość. Jeżeli wideo ma być wyświetlane i tak wyłącznie na przenośnych urządzeniach radiowych, nie musi mieć koniecznie rozdzielczości 4K 3840 x 2160 pikseli, nawet rozdzielczość Full HD 1280 x 720 pikseli byłaby do tego celu raczej za duża. Zmniejszenie rozdzielczości pogarsza jednak, czasami drastycznie, jakość materiału graficznego. Tego procesu nie można cofnąć. Dlatego podczas kompresji zawsze zachowuj oryginalny materiał wideo, aż upewnisz się, że jesteś zadowolony ze skompresowanej wersji. Aby zmniejszyć rozmiar piku wideo bez utraty jakości, należy pozostawić rozdzielczość jak w oryginalnym materiale.

Jaka jest przepływność różnych typów multimediów?

  • Standardowa płyta CD audio: 1,4 Mbps
  • Standard-definition TV: 3,5 Mbps
  • Plik mkv 720p: 8 Mbps
  • High-Definition TV: 8–15 Mbps
  • Standard-Definition DVD: 9,6 Mbps
  • Plik mkv 1080p: 12 Mbps
  • Płyta Blu-ray: 20–40 Mbps

Kodek

Innym ważnym czynnikiem podczas kompresji wideo jest użyty do tego celu kodek. Jest to określona para algorytmów, która koduje i dekoduje dane. Różne kodeki działają na różnych zasadach i przy innych ustawieniach i wpływają w ten sposób znacznie na rozmiar skompresowanego pliku wideo. Należy wybrać kodek rozpoznawany i obsługiwany przez jak najwięcej systemów. Na przykład kodek H.264.

Przepływność

Przepływność jest szybkością przesyłania danych. Przepływność jest podawana w bitach na sekundę (bit/s) i wskazuje, ile bitów jest przesyłanych w ciągu jednej sekundy. Podczas kompresji wideo można teraz zmienić przepływność. Obowiązuje przy tym zasada: im większa przepływność, tym wyższa jakość obrazu, lecz również większy rozmiar pliku.

Dźwięk

Oczywiście dźwięk ma pewne znaczenie w przypadku zmniejszania rozmiaru pliku wideo również wtedy, gdy rozmiary pliku ścieżek dźwiękowych są znacznie mniejsze w porównaniu do plików wideo.

Jeżeli ścieżka dźwiękowa wideo ma format WAV, również w tym przypadku należy skorzystać z kompresji i wybrać format MP3 o przepływności 320 kbit/s. Jakość tego formatu audio jest w większości przypadków całkowicie zadowalająca, a ilość danych jest znacznie mniejsza w stosunku do plików WAV. Wpływa to znacznie na końcowy rozmiar pliku przede wszystkim w przypadku dłuższych filmów wideo.

Oczywiście również w przypadku plików MP3 można zmniejszyć przepływność (np. do 128 kbit/s lub 96 kbit/s), wpływa to jednak wyraźnie na jakość dźwięku.

Jak widać, podczas kompresji wideo ważne są różne czynniki. Z naszym programem Movie Studio zdejmiemy z Ciebie większą część pracy i pomożemy błyskawicznie przetworzyć Twój plik wideo.