Jak tworzyć filmy 360 stopni? Samouczek!

Tworzenie wideo 360 stopni
– tak to działa!

Aby utworzyć wideo 360 stopni:

 1. Uruchom MAGIX Movie Studio Platinum i utwórz projekt 360 stopni w startowym oknie dialogowym. Monitor podglądu zostaje przy tym przełączony do widoku 360 stopni.
 2. Przeciągnij wideo 360 stopni z Media Pool i upuść je w oknie projektów.
 3. Uruchom i zatrzymaj wideo poprzez naciśnięcie przycisku spacji. Kliknij na monitorze podglądu obraz wideo i przeciągnij go przy wciśniętym przycisku myszy w różne kierunki patrzenia.
 4. Jeżeli obrazy częściowe do siebie nie pasują, otwórz w Media Pool "Efekty" i aktywuj efekt "Zszywanie 360°". W oknie dialogowym efektów sprawdź najpierw, czy Twój model kamery 360 stopni jest wyświetlany na liście wyboru. Zmieszaj obrazy częściowe za pomocą suwaka w oknie dialogowym tak, aby powstał możliwie jednorodny, niezniekształcony obraz.
 5. W celu przycięcia przesuń znacznik odtwarzania i naciśnij klawisz "T". Nadmiarowe fragmenty usuń z projektu. Na koniec zsuń ze sobą wszystkie pozostałe części, aby usunąć przerwy.
 6. Aby wypozycjonować napisy lub obiekt nakładki w przestrzeni 360 stopni, utwórz napisy lub wczytaj obraz nakładki z Media Pool na wolną ścieżkę. Następnie otwórz w Media Pool okno dialogowe efektów "Edycja 360 stopni" i aktywuj w nim edycję 360 stopni. Przesuń perspektywę, aby wyświetliło się miejsce, w którym mają być widoczne napisy lub nakładka. Kliknij przycisk "W kierunku patrzenia".
 7. Aby utworzyć wideo 360 stopi, wybierz "Plik" > "Eksportuj film" > "Wideo jako MPEG-4". W ustawieniach początkowych wybierz jedną z dostępnych rozdzielczości dla wideo 360 stopni. /li>
 8. Możesz również wyeksportować z wideo 360 stopni dowolny kierunek patrzenia jako normalne wideo. W tym celu utwórz w menu Plik nowy projekt bez właściwości 360 stopni. Wczytaj wideo 360 stopni do tego projektu i otwórz okno dialogowe efektów "Edycja 360 stopni". Teraz z łącznego materiału możesz wybrać żądaną perspektywę. Wideo z tą perspektywą możesz wyeksportować we wszystkich dostępnych formatach, przesłać bezpośrednio na smartfona, załadować na platformę mediów społecznościowych lub nagrać na płycie DVD lub Blue-ray. Odpowiednie opcje są wyświetlane w prawej górnej części ekranu.
Movie Studio 2025 Platinum

Wideo 360 stopni tworzone za pomocą MAGIX Movie Studio Platinum – programu do dobrych filmów:

 • Importowanie wideo 360 stopni
 • Funkcja zszywania, która w razie potrzeby umożliwia zmieszanie obrazów częściowych
 • Intuicyjna obróbka wideo 360 stopni
 • Dodawanie nakładek 2D i napisów do wideo 360 stopni
 • Wiele praktycznych asystentów
 • Eksport całego pliku w formacie MP4 360 stopni
 • Eksport każdej perspektywy do wszystkich dostępnych formatów
 • Ładowanie do sieci, funkcja nagrywania na płycie i przesyłania do smartfona

Do strony głównej

Wypróbuj teraz za darmo

W ten sposób możesz utworzyć
i edytować w komputerze wideo 360 stopni!

Wideo 360 stopni zawierają kompletny widok dookoła. Z każdego miejsca możesz zmienić kierunek patrzenia, klikając myszą bezpośrednio obraz wideo i przeciągając go w inny kierunek. W ten sposób możesz patrzeć w wideo w lewo, prawo, górę, dół, tył lub przód.

W przeciwieństwie do zdjęć 360 stopni w wideo 360 stopni może się zdarzyć pominięcie zdarzeń, które dzieją się na odwróconej stronie wideo 360 stopni. Ale właśnie na tym polega urok wideo 360 stopni: obserwator staje się reżyserem i samodzielnie określa kąt patrzenia. Rzeczy dzieją się wszędzie, perspektywa nie jest podana.

Połączenie wielu kamer zapewnia od strony technicznej obraz 360 stopni. W minimalnym wariancie wystarczą dwa obiektywy typu rybie oko, które są zamontowane tyłem do siebie. Każda z tych kamer rejestruje półsferę 180 stopni, które po złożeniu dają obraz 360 stopni. Zniekształcenie soczewek typu rybie oko powoduje, że powstały obraz 360 stopni jest nieco sztuczny. Realistyczny obraz zapewnia co najmniej 6 kamer zamontowanych na kuli.

Niezależnie od zastosowanej metody powstają zawsze nagrania wideo, które zostają złożone w płynny łączny obraz 360 stopni. Ten proces określa się jako "zszywanie". Często wraz z kamerami jest dostarczane dostosowane do potrzeb odbiorcy oprogramowanie, które umożliwia wykonanie zszywania. W wielu przypadkach obrazy pliku wideo 360 stopni należy samodzielnie zszyć za pomocą komputera.

Do tego celu potrzebny jest wydajny program do obróbki wideo, który umożliwia nie tylko importowanie, odtwarzanie i edytowanie plików wideo, lecz również składanie wszystkich obrazów częściowych poprzez zszywanie do łącznego wideo 360 stopni. Oprogramowanie musi udostępniać tryb 360 stopni, aby móc wypróbować wideo 360 stopni w programie do obróbki wideo.

Program musi ponadto umożliwiać wyświetlanie napisów lub obiektów nakładek w obrazie panoramicznym 360 stopni, aby widz w wirtualnej przestrzeni mógł odczytywać tablice tekstowe lub robić zaskakujące odkrycia. Na koniec pożądana jest również możliwość eksportowania wideo 360 stopni jako normalne wideo. Obydwa światy – normalny widok wideo 2D i widok 360 stopni – powinny być jak najlepiej ze sobą powiązane.

Do tego celu zalecamy kompleksowy program do obróbki wideo MAGIX Movie Studio Platinum. Dzięki niemu będziesz najlepiej przygotowany do montażu zarówno wideo 360 stopni, jak również normalnych wideo, ich edycji z użyciem napisów, muzyki lub efektów oraz eksportowania ich jako wideo 360 stopni lub do innych formatów. Wideo można po edycji również nagrać bezpośrednio na płytę, przesłać do smartfona lub załadować na platformę mediów społecznościowych.

W dalszej części wyjaśniamy w formie instrukcji krok po kroku, w jaki sposób można utworzyć i edytować w komputerze wideo 360 stopni za pomocą programu MAGIX Movie Studio Platinum. Jeżeli wolisz jednak wyświetlenie samouczka wideo z odpowiednią instrukcją, obejrzyj wcześniej ten film:

Tworzenie wideo 360 stopni
za pomocą MAGIX Movie Studio Platinum

Tworzenie projektu wideo 360 stopni w startowym oknie dialogowym
Import wideo 360 stopni z Media Pool poprzez przeciągnięcie i upuszczenie
Przełączanie pomiędzy trybami wyświetlania 360 stopni i standardowym (2D)

Tworzenie projektu wideo 360 stopni

Aby zaimportować wideo 360 stopni, utwórz najpierw projekt 360 stopni.

 • Uruchom MAGIX Movie Studio Platinum, w startowym oknie dialogowym otwórz rozwijane menu "Ustawienia filmu" i wybierz opcję "360°".
 • W dolnym rozwijanym menu możesz teraz wybrać spośród trzech rozdzielczości dla wideo 360 stopni. Jeżeli nie wiesz, którą rozdzielczość wybrać, kliknij po prostu "Utwórz projekt".
 • Podczas uruchamiania projektu wyświetli się pytanie, czy monitor wideo ma zostać przełączony w tryb interaktywnego wyświetlania 360 stopni. Odpowiedz twierdząco na to pytanie.
 • Przejdź do pliku wideo 360 stopni w Media Pool i przeciągnij je do projektu, przytrzymując wciśnięty przycisk myszy.

W widoku 360 stopni wyświetlany jest zawsze tylko określony wycinek materiału wideo. W normalnym widoku jest wyświetlany cały materiał wideo. Wyświetlanie w trybie 360 stopni można w dowolnej chwili włączyć i wyłączyć za pomocą menu w górnej lewej części monitora wideo.

 • W celu odtworzenia i zatrzymania naciśnij klawisz spacji. Znacznik odtwarzania możesz po prostu przesunąć poprzez kliknięcie paska czasu.

Jeżeli źródła obrazu są prawidłowo zmieszane (zszyte), w aktywowanym trybie wyświetlania 360 stopni widoczny jest normalny obraz wideo. Widoczny wycinek można przesunąć na monitorze podglądu za pomocą myszy. Jeżeli widoczne są zniekształcenia, należy najpierw zszyć wideo.

Mieszanie ze sobą źródeł obrazu wideo 360 stopni (zszywanie)

Zszywanie wideo 360 stopni

Kamery 360 stopni nagrywają jednocześnie za pomocą kilku obiektywów, aby zarejestrować wszystkie perspektywy. Po wczytaniu nieobrobionych danych z kamery 360 stopni należy najpierw zmieszać ze sobą poszczególne źródła obrazu. Ten proces określa się również jako "zszywanie". Zazwyczaj dostępny jest już zszyty materiał. W przeciwnym przypadku źródła obrazu można również zszyć ręcznie.

 • Otwórz w Media Pool okno dialogowe "Zszywanie 360°".

Tutaj możesz zmieszać ze sobą źródła obrazu z pliku wideo 360 stopni, aby otrzymać obraz zniekształcony w jak najmniejszym stopniu.

 • Najpierw sprawdź w najwyższym rozwijanym menu okna dialogowego Zszywanie, czy dostępne jest ustawienie początkowe dla kamery 360 stopni.
 • Za pomocą suwaka w oknie dialogowym zmieszaj ze sobą obrazy aż do uzyskania jednorodnego obrazu.
 • Kliknij obraz i, przytrzymując wciśnięty przycisk myszy, zmień kąt widzenia, aby sprawdzić efekt z innych perspektyw.
Usuwanie przerwy po obróbce wideo

Montaż wideo 360 stopni

Wideo 360 stopni można obrabiać tak jak każde inne wideo na osi czasu.

 • Ustaw znacznik odtwarzania na początku i na końcu fragmentu i naciśnij dwa razy klawisz "T".
 • Kliknij przycięty fragment i usuń go ze ścieżki klawiszem "Delete".
 • Przełącz w "Tryb myszy dla wszystkich ścieżek" i przesuń tylną część wideo do przodu, aby usunąć przerwę.
 • W celu precyzyjnej korekty cięcia przesuń kursor myszy do granic cięcia, aż będzie on wyświetlany jako symbol cięcia. Teraz możesz dosunąć lub odsunąć granicę.
Okno dialogowe efektów do stabilizacji obrazu w wideo 360 stopni

Stabilizacja wideo 360 stopni

Poruszone wideo 360 stopni można naprawić za pomocą stabilizacji obrazu. Do tego celu nie można jednak użyć normalnej stabilizacji obrazu. W folderze efektów "Wideo 360 stopni" znajdź specjalną stabilizację obrazu, której można użyć do wideo 360 stopni.

 • Kliknij w zakładce Efekty Media Pool kafelek "Stabilizacja VEGAS 360°" i aktywuj efekt po prawej stronie w Media Pool.
 • Wybierz typ steroskopii ("góra–dół" lub "bok do boku") i kliknij przycisk "Wykonaj analizę".

Odtwórz wideo 360 stopni i obejrzyj rezultat.

 • Za pomocą suwaka "Wygładzanie" dopracujesz rezultat pracy.
 • Za pomocą przycisku "Odrzuć analizę" możesz cofnąć wszystkie zmiany i ponownie wykonać analizę z innymi ustawieniami.
Tworzenie napisów do wideo 360 stopni
Ustawianie napisów w kierunku patrzenia w wideo 360 stopni

Dodanie napisów lub obiektów nakładek
do wideo 360 stopni

 • Aby przypiąć napis w określonym miejscu panoramy 360 stopni, wczytaj z zakładki Szablony w Media Pool szablon napisów lub kliknij przycisk Napisy na pasku narzędzi nad pierwszą ścieżką.

W celu wprowadzenia napisów program automatycznie przełącza się na normalny widok 2D.

 • Wpisz tekst napisu i ustaw właściwości tekstu.

Napisy 360 stopni w przeciwieństwie do normalnych napisów nie są widoczne w każdym kierunku patrzenia. Dlatego zaleca się zastosowanie większej czcionki napisów, aby były w wystarczającym stopniu widoczne.

 • W menu monitora podglądu przełącz widok na 360 stopni.
 • Kliknij obraz podglądu i przeciągnij kierunek patrzenia w miejsce, w którym mają być wyświetlane napisy.
 • Otwórz okno dialogowe "Edycja 360 stopni". W górnej części okna dialogowego aktywuj najpierw edycję 360 stopni, a następnie kliknij przycisk "W kierunku patrzenia".

Teraz napisy wyświetlają się zgodnie z aktualnie wybraną perspektywą. Po wybraniu innej perspektywy napisy są niewidoczne lub widoczne ze zniekształconą perspektywą (np. ukośnie od góry lub z boku). Widzowie muszą wówczas przesunąć obraz tak, aby uzyskać prawidłową perspektywę.

Napisy są poza tym normalnym obiektami nakładek ustawianymi w przestrzeni 360 stopni tak jak wszystkie pozostałe obiekty nakładek. W przypadku innych obiektów nakładek, takich jak zdjęcia, strzałki pomocnicze lub ikony:

 • Przeciągnij obiekt nakładki (zazwyczaj udostępniona grafika) na ścieżkę pod wideo 360 stopni.
 • Otwórz okno dialogowe "Edycja 360 stopni" i aktywuj w nim edycję 360 stopni.
 • Przesuń na monitorze fragment obrazu tak, aby wyświetliło się miejsce, w którym ma zostać umieszczony obiekt obrazów.
 • Kliknij w oknie dialogowym przycisk "W kierunku patrzenia".

Spowoduje to wypozycjonowanie obiektu w wybranym miejscu przestrzeni 360 stopni.

Wczytywanie pliku muzycznego do wideo 360 stopni

Dodanie muzyki lub nagrań głosu
do wideo 360 stopni

Wideo 360 stopni zawiera również ścieżkę dźwiękową, którą można edytować i wzbogacić o własne nagrania lub muzykę tak samo jak każdy inny plik wideo.

 • Pliki audio, których chcesz użyć do ścieżki dźwiękowej, przeciągnij na wolne ścieżki pod wideo i tam obrabiaj i wypozycjonuj.
 • W celu nagrania lektora przygotuj mikrofon i kliknij czerwony przycisk nagrywania wyświetlany pod monitorem podglądu. W oknie dialogowym wyboru nagrania wybierz „Audio” i uruchom nagrywanie. Podczas nagrywania odtwarzane jest wideo 360 stopni, co umożliwia oglądanie komentowanego obrazu.
Opcja 360 stopni w ustawieniach początkowych okna eksportu MP4

Eksport projektu jako plik wideo 360 stopni

 • Aby wyeksportować wideo 360 stopni, wybierz w menu „Plik”" opcję „Wideo jako MPEG-4".
 • Aktywuj na górze w ustawieniach początkowych opcję "Wyświetl wszystkie", aby wyświetlić wszystkie ustawienia eksportu 360 stopni.

Pliki wideo 360 stopni zawierają bardzo dużo danych obrazu i dlatego wideo podczas odtwarzania w niektórych smartfonach może się zacinać. W razie wątpliwości wybierz mniejszą rozdzielczość.

Wideo 360 stopni w normalnym projekcie 2D
Okno dialogowe „Zakończ tworzenie filmu” do eksportu i przesyłania plików

Eksport wideo 360 stopni jako normalnego wideo

Wideo 360 stopni można użyć również jako normalne wideo. W tym celu wyszukaj wcześniej kierunku patrzenia, który ma zostać użyty.

 • W menu Plik utwórz nowy projekt 2D i zaimportuj do niego wideo 360 stopni.
 • Wyświetli się przy tym pytanie, czy przełączyć monitor wideo z trybu wyświetlania 360 stopni w tryb standardowy. Odpowiedz twierdząco na to pytanie.

Po przełączeniu wideo 360 stopni jest ponownie wyświetlane w zniekształconym widoku, który zawiera całą zawartość obrazu. Równocześnie okno dialogowe efektów "Edycja 360 stopni" zostaje przełączone w tryb "Wybierz wycinek panoramy".

 • Aby wybrać teraz fragment obrazu, aktywuj edycję 360 stopni.
 • Przyciskami "Wyrównanie" przesuń kierunek patrzenia.

Pozostałe parametry w oknie dialogowym służą do dokładniejszego ustawienia perspektywy. W ten sposób możesz nieznacznie cofnąć obserwatora, aby uchwycić więcej szczegółów materiału wideo.

Za pomocą animacji klatki kluczowej możesz nawet zaprogramować ruchy obserwatora. Ta opcja jest przydatna na przykład do prezentacji nagrań krajobrazu 360 stopni w symulowanym przejeździe kamery.

 • Gdy edycja jest zakończona, za pomocą menu Plik wyeksportuj wideo 360 stopni jako normalne wideo.
 • Aby przesłać wideo w wybranej perspektywie bezpośrednio na smartfona, załadować go na platformę mediów społecznościowych lub nagrać na płycie, skorzystaj z opcji w prawej górnej części ekranu.

Tutaj dostępny jest oddzielny przycisk umożliwiający nagranie płyty oraz okno dialogowe "Zakończ tworzenie filmu".

Movie Studio 2025 Platinum
NOWOŚĆ
MAGIX Movie Studio 2025 Platinum
219,00

Wideo 360 stopni tworzone za pomocą MAGIX Movie Studio Platinum – programu po prostu do dobrych filmów:

 • Import i eksport wszystkich ważnych formatów
 • Szybki i szczegółowy montaż
 • Automatyczne asystenty
 • Do 900 efektów i utworów muzycznych
 • Intuicyjne szablony do wprowadzeń, outro, napisów, przejść, napisów początkowych i wielu innych elementów
 • Twoje filmy na płytach DVD i Blu-ray (z tworzeniem menu)

Do strony głównej