Hoe maak je 360-graden video
- Stap voor stap gids!

360-gradenvideo's maken
– zo gaat dat!

Om 360-gradenvideo's te maken, gaat u als volgt te werk:

 1. Start MAGIX Video deluxe Plus en maak in de startdialoog een 360-gradenproject aan. Hierdoor schakelt de previewmonitor over naar de 360-gradenweergave.
 2. Sleep uw 360-gradenvideo met drag & drop vanuit de Mediapool naar het projectvenster.
 3. Start en stop de video door op de spatiebalk te drukken. Klik op het videobeeld in de previewmonitor en sleep het met ingedrukte muisknop in verschillende kijkrichtingen.
 4. Als de delen van het beeld van de video niet goed op elkaar aansluiten, open dan "Effecten" in de Mediapool en activeer het effect "360° Stitching". Controleer in de effectendialoog eerst of uw model 360-gradencamera in de keuzelijst staat. Gebruik de schuifregelaars in het dialoogvenster om de delen van het beeld zo te mengen dat een zo homogeen en onvervormd mogelijk beeld ontstaat.
 5. Om te knippen, verplaatst u de afspeelmarker en drukt u op de toets "T". Schrap overbodige passages uit het project. Schuif tenslotte alle overgebleven stukken tegen elkaar zodat er geen tussenruimte meer is.
 6. Om een titel of overlayobject in de 360-gradenruimte te plaatsen, maakt u een titel aan of laadt u de overlay-afbeelding uit de Mediapool naar een vrij spoor. Vervolgens opent u de effectendialoog "360-gradenbewerking" in de Mediapool en activeert u daar 360-gradenbewerking. Verplaats het perspectief tot de plaats verschijnt waar u de titel of de overlay wilt hebben. Klik op de knop "Richting bekijken".
 7. Om een 360-gradenvideobestand te maken, kiest u "Bestand" > "Film exporteren" > "Video als MPEG-4". In de presets selecteert u een van de beschikbare resoluties voor uw 360-gradenvideo. /li>
 8. U kunt ook elke kijkrichting van de 360-gradenvideo exporteren als een normale video. Om dit te doen, maak een nieuw project aan in het bestand menu zonder de eigenschap 360 graden. Laad uw 360-gradenvideo in dit project en open de effectendialoog "360-gradenbewerking". Nu kunt u uit het totale materiaal het gewenste perspectief kiezen. De video met dit perspectief kan worden geëxporteerd in alle beschikbare formaten, rechtstreeks worden overgebracht naar een smartphone, worden geüpload naar een platform voor social media of worden gebrand op een dvd of Blu-ray disc. De opties hiervoor vindt u helemaal rechtsboven.
Video deluxe 2024 Plus

360-gradenvideo's met MAGIX Video deluxe Plus, het programma voor goede films:

 • Importeren van 360-gradenvideo's
 • Stitching-functie om de deelbeelden indien nodig samen te voegen
 • Intuïtieve 360-graden-videomontage
 • Integratie van 2D-overlays en titels in 360-gradenvideo's
 • Tal van praktische assistenten
 • Exporteren van het hele bestand in 360-graden MP4-formaat
 • Uitvoer van elk afzonderlijk perspectief in alle beschikbare formaten
 • Upload naar internet, brandfunctie en overbrengen naar smartphone

Naar de productpagina

Nu gratis testen

Zo maakt en bewerkt u 360-gradenvideo's op de pc!

360°-video's krijgen het volledig uitzicht aan alle kanten. Op elk moment kunt u de kijkrichting wijzigen door met de muis op het videobeeld te klikken en het te verslepen. Zo kunt u links, rechts, boven, onder, achter of voor in de video kijken.

In tegenstelling tot bij 360-gradenfoto's is het bij 360-gradenvideo's mogelijk dat u bepaalde gebeurtenissen mist die zich aan de andere kant in de 360-gradenvideo afspelen. Maar dit is nu juist wat een 360-gradenvideo zo aantrekkelijk maakt: De kijker wordt de regisseur en bepaalt zijn eigen standpunt. De actie speelt zich overal af, het perspectief is niet een gegeven.

Vanuit technisch oogpunt zorgt een combinatie van verschillende camera's voor de 360-graden-ervaring. In de minimale versie volstaan bij wijze van spreken twee fisheye-objectieven die rug aan rug zijn gemonteerd. Elk van deze camera's neemt een hemisfeer van 180 graden op, die samen een panoramisch beeld van 360 graden opleveren. Door de vervorming van de fisheye-lenzen ziet het resulterende 360-gradenbeeld er echter nogal kunstmatig uit. Een realistischer resultaat wordt bereikt met 6 of meer camera's gemonteerd op een bol.

Welke methode ook wordt gebruikt, er zijn altijd meerdere video-opnamen die worden samengevoegd tot een naadloos 360-graden-totaalbeeld. Dit proces wordt "stitching" genoemd. Vaak wordt de camera geleverd met aangepaste software die deze stitching kan doen. In veel gevallen zult u de videobeelden van het 360-gradenvideobestand later zelf op de pc moeten stitchen.

Hiervoor hebt u een krachtig videobewerkingsprogramma nodig, dat niet alleen de videobestanden kan importeren, afspelen en bewerken, maar ook alle delen aan elkaar kan stitchen tot een 360-gradenvideo. Hiervoor moet de software een 360-gradenmodus hebben, zodat u de 360-gradenvideo kunt uitproberen in het videobewerkingsprogramma.

Het programma moet ook titels kunnen weergeven of overlay-objecten kunnen presenteren binnen het 360-gradenpanorama, zodat de kijker teksten kan lezen of verrassende ontdekkingen kan doen in de virtuele ruimte. Tot slot is het wenselijk dat uw 360-gradenvideo ook als normale video kan worden geëxporteerd. Beide werelden - de normale 2D-videoweergave en de 360-graden rondom-weergave - moeten zo goed mogelijk met elkaar worden verbonden.

Wij bevelen het uitgebreide videobewerkingsprogramma MAGIX Video deluxe Plus aan. Hiermee kunt u zowel 360-gradenvideo's als normale video's bewerken, met titels, muziek of effecten en ze exporteren als 360-gradenvideo of in andere formaten. Na het bewerken kunnen de video's ook rechtstreeks op een disk worden gebrand, worden overgezet op een smartphone of worden geüpload naar een social-mediaplatform.

In het volgende leggen we in een stap-voor-stap handleiding uit hoe u met Video deluxe Plus 360-graden-video's maakt op de pc en ze bewerkt. Als u liever een instructievideo met instructies heeft dan kunt u vooraf deze video bekijken:

360-graden-video's maken met MAGIX Video deluxe Plus

Een 360-gradenvideoproject maken in de Startdialoog
Importeer een 360-gradenvideo uit de Mediapool met drag & drop
Schakelen tussen 360-graden- en standaard (2D) weergave

Een 360-gradenvideoproject maken

Om een 360-gradenvideo te importeren, maakt u eerst een 360-graden-project aan.

 • Start MAGIX Video deluxe Plus, open in de startdialoog het uitklapmenu "Filminstellingen" en kies de optie "360°".
 • In het onderste uitklapmenu kunt u nu kiezen uit drie resoluties voor 360-gradenvideo's. Als u niet weet welke resolutie u moet kiezen, klikt u gewoon rechtstreeks op "Project aanmaken".
 • Bij het starten van het project wordt u gevraagd of u de videomonitor wilt omschakelen naar de interactieve 360-gradenweergave. Beantwoord deze vraag bevestigend.
 • Selecteer in de Mediapool uw 360-gradenvideobestand en sleep het naar het project met ingedrukte muisknop.

In de 360°-weergave wordt altijd slechts een bepaald deel van het beeldmateriaal getoond. In de normale weergave wordt het volledige videomateriaal getoond. De 360°-weergave kunt u via het menu linksboven bij de videomonitor altijd in- en uitschakelen.

 • Om af te spelen en te stoppen, drukt u op de spatiebalk. U kunt de afspeelmarker naar de tijdlijn verplaatsen door er eenvoudigweg op te klikken.

Als de beeldbronnen van de video correct zijn samengevoegd ('gestitcht'), ziet u een normaal videobeeld in de geactiveerde 360-gradenweergave. Het zichtbare gedeelte kan op de previewmonitor met de muis worden verplaatst. Als er vervormingen zichtbaar zijn, moet u de video eerst stitchen.

Beeldbronnen van de 360-gradenvideo mixen (stitching)

Stitching van 360-gradenvideo's

360°-camera's filmen met meerdere objectieven tegelijk om alle perspectieven vast te kunnen leggen. Wanneer u ruw materiaal van een 360°-camera laadt, moeten de afzonderlijke beeldbronnen eerst samengevoegd worden. Dit proces wordt ook wel "stitching" genoemd. Normaal gesproken is het materiaal al in ge'stitch'te vorm beschikbaar. Zo niet, dan kunt u de beeldbronnen ook handmatig met elkaar verbinden.

 • Open daarvoor in de Mediapool het dialoogvenster "360°-stitching".

Hier kunt u de beeldbronnen van het 360-gradenvideobestand zo mixen, dat u een beeld krijgt dat zo onvervormd mogelijk is.

 • Controleer eerst of er in het uitklapmenu al een preset voor uw 360-gradencamera is.
 • Gebruik de schuifregelaars in het dialoogvenster om de beelden handmatig samen te voegen, totdat een uniform beeld is ontstaan.
 • Klik op de afbeelding en verander de kijkhoek door de muisknop ingedrukt te houden om het resultaat vanuit andere perspectieven te bekijken.
Gat dichten na videomontage

360-gradenvideo's monteren

Zoals elke andere video kunt u een 360-graden-video in de tijdlijn monteren.

 • Plaats de afspeelmarkeerder aan het begin en het einde van de passage en druk beide keren op "T".
 • Klik op de geknipte passage en verwijder deze uit het spoor met de toets "Del".
 • Ga naar de "Muismodus voor alle sporen" en schuif het achterste deel van de video naar voren om het gat te dichten.
 • Voor een fijne correctie van de knip, beweegt u de muis naar de randen totdat de muisaanwijzer het knipsymbool wordt. Nu kunt u de randen aan elkaar schuiven of uit elkaar trekken.
Effectendialoog voor 360-gradenbeeldstabilisatie

360-gradenvideo's stabiliseren

Wiebelige 360-gradenvideo's kunnen worden rechtgezet met beeldstabilisatie. U kunt hiervoor echter niet de normale beeldstabilisatie gebruiken. In de effectenmap "360-gradenvideo" vindt u een speciale beeldstabilisatie die kan worden gebruikt voor 360-gradenvideo's.

 • Klik in het tabblad Effecten van de Mediapool op de tegel "VEGAS 360°-stabilisatie" en activeer het effect in de Mediapool aan de rechterkant.
 • Selecteer het type stereoscopie ("boven-onder" of "zijde-zijde") en klik op "Analyse uitvoeren".

Speel de 360-gradenvideo af en bekijk het resultaat.

 • Gebruik de schuifregelaar "Gladstrijken" om het resultaat te verfijnen.
 • Met "Analyse verwerpen" maakt u alles ongedaan en kunt u de analyse opnieuw uitvoeren met andere instellingen.
Titels voor 360-gradenvideo maken
Titels voor 360-gradenvideo instellen op kijkrichting

Integreer titels of overlay-objecten in 360-gradenvideo's

 • Om een titel vast te pinnen op een specifieke positie in het 360-gradenpanorama, laadt u een titelsjabloon van het tabblad Sjablonen van de Mediapool of klikt u op de knop Titels in de werkbalk boven het eerste spoor.

Voor de titelinvoer schakelt het programma automatisch terug naar de normale 2D-weergave.

 • Schrijf uw titeltekst en stel de teksteigenschappen in.

In tegenstelling tot normale titels zijn 360°-titels niet in alle richtingen zichtbaar. Het is daarom raadzaam de titel in een groter lettertype te maken, zodat hij voldoende opvalt.

 • Schakel in het menu van de previewmonitor terug naar de 360°-weergave.
 • Klik op de previewfoto en sleep de kijkrichting naar de plaats waar u de titel wilt laten verschijnen.
 • Open de dialoog "360°-bewerking". Bovenaan de dialoog activeert u eerst 360-gradenbewerking en vervolgens klikt u op de knop "Richting bekijken".

Nu verschijnt de titel in het huidige perspectief. Als u een ander perspectief kiest, is het mogelijk dat het helemaal niet zichtbaar is of alleen in perspectief vervormd (bv. schuin van onderen of van opzij). Dan moeten de kijkers het beeld verplaatsen tot ze het juiste perspectief bereiken.

Titels zijn voor het overige normale overlay-objecten die net als alle andere overlay-objecten in een 360-gradenruimte worden geplaatst. Ga op dezelfde manier te werk voor andere overlay-objecten - bijvoorbeeld foto's, pijlen of pictogrammen:

 • Sleep het overlay-object (meestal een uitgesneden afbeelding) naar een spoor onder de 360-gradenvideo.
 • Open het dialoogvenster "360-gradenbewerking" en activeer daar de 360-gradenbewerking.
 • Verplaats nu het beeldgedeelte op de monitor zodat de plaats verschijnt waar het object moet worden gepositioneerd.
 • Klik in het dialoogvenster op de knop "Richting bekijken".

Dit positioneert het object op de geselecteerde locatie in de 360-gradenruimte.

Muziekbestand laden voor 360-gradenvideo

Integreer muziek- of spraakopnamen in 360-gradenvideo's

De 360-gradenvideo bevat ook een audiospoor, dat u kunt bewerken en verrijken met uw eigen opnamen of muziek, net als elk ander videobestand.

 • Sleep de audiobestanden die u wilt gebruiken voor het geluidsspoor naar vrije sporen onder de video en monteer en positioneer ze daar.
 • Voor een spraakopname moet u zorgen dat u een werkende microfoon hebt en dan op de rode opnameknop onder de previewmonitor klikken. Selecteer "Audio" in de opnameselectiedialoog en start de opname. Terwijl u opneemt, wordt de 360-gradenvideo afgespeeld zodat u kunt zien wat u aan het becommentariëren bent.
360-gradenoptie presets van de MP4-exportdialoog voorkeuren

Project exporteren als 360-gradenvideobestand

 • Om een 360°-video te exporteren, kiest u in het menu "Bestand" de optie "Video als MPEG-4".
 • Activeer de optie "Toon alle" bovenaan de voorinstellingen om alle 360-gradenexportpresets te zien.

Omdat 360-gradenvideo's zeer veel beeldinformatie bevatten, kan de video op sommige smartphones haperen. Kies in geval van twijfel liever een kleinere resolutie.

360-gradenvideo in het normale 2D-project
Dialoog "Film voltooien" voor bestandsexport en uploads

360°-video als normale video exporteren

U kunt 360-gradenvideo's ook als normale video gebruiken. Kies daartoe van tevoren een kijkrichting die u wilt gebruiken.

 • Maak een nieuw 2D-project in het bestandsmenu en importeer uw 360-gradenvideo naar dit project.
 • U wordt gevraagd of u de videomonitor wilt omschakelen van de 360-gradenweergave naar de standaardinstelling. Beantwoord de vraag bevestigend.

Na het omschakelen ziet u uw 360-gradenvideo weer in de vervormde weergave, die alle beeldinhoud bevat. Tegelijkertijd is de effectdialoog "360-gradenbewerking" in de modus "Uitsnede uit panorama" gezet.

 • Als u nu een gedeelte van het beeld wilt selecteren, activeert u 360-gradenbewerking.
 • Met de knoppen voor "Uitlijning" kunt u nu de kijkrichting verplaatsen.

De andere parameters in de dialoog dienen om het perspectief nauwkeuriger in te stellen. U kunt bijvoorbeeld de kijker een stukje naar achteren verplaatsen om meer detail uit de beelden te halen.

Met behulp van de keyframe-animatie kunt u zelfs bewegingen van de kijker programmeren. Deze optie is bijvoorbeeld geschikt om een landschapsopname van 360 graden te presenteren in een gesimuleerde camerabeweging.

 • Wanneer de bewerking is afgesloten, exporteert u de 360°-film als normale video via het menu Bestand.
 • Gebruik de opties helemaal rechtsboven om de video met het gekozen perspectief rechtstreeks over te brengen naar uw smartphone, te uploaden naar een social-mediaplatform of te branden op een disk.

Hier komt u bij een aparte interface voor het branden van disks en de dialoog "Film voltooien".

Video deluxe 2024 Plus
Bespaar 60 %
MAGIX Video deluxe 2024 Plus
i.p.v. € 99,99 € 39,99

360-gradenvideo's met MAGIX Video deluxe Plus, de software voor gewoon goede films:

 • Importeren & exporteren van alle relevante formaten
 • Snelle & gedetailleerde montage
 • Automatische assistenten
 • Tot wel 900 effecten & muziekstukken
 • Intuïtieve sjablonen voor intro's, outro's, ondertitels, fades, opening credits en nog veel meer.
 • Uw films op dvd & Blu-ray (incl. menuontwerp)

Naar de productpagina

Geldig tot 26. mei 2024