Jak nagrywać i dodawać lektora do swoich filmów

Udźwiękowienie wideo – proces pracy!

Podczas udźwiękowienia wideo należy wykonać następujące czynności:

 1. Otwórz program MAGIX Movie Studio Platinum i zaimportuj, poprzez &przeciągnięcie i upuszczenie, wideo z Media Pool do najwyższej ścieżki. 
 2. W celu udźwiękowienia przeciągnij dodatkowe pliki audio z muzyką i dźwiękami na osobne ścieżki. W Media Pool masz dostęp do wielu dostarczonych utworów z różnych gatunków, a także do bibliotek dźwięków, które możesz dowolnie wykorzystać do udźwiękowienia.
 3. Aby nagrać komentarz lektora, kliknij czerwony przycisk nagrywania. Rozpocznij nagrywanie dźwięku i mów do mikrofonu podczas odtwarzania filmu. Twoje nagranie pojawia się w projekcie jako dodatkowa ścieżka dźwiękowa.
 4. Otwórz mikser audio za pomocą klawisza "M" i dostosuj głośność wszystkich ścieżek dźwiękowych. Na wyświetlaczu miernika szczytowego sprawdź, czy nie ma przesterowania. W razie wątpliwości dodaj limiter do efektów master.
 5. Aby uzyskać dynamiczną krzywą głośności, aktywuj Krzywe natężenia dźwięku w menu kontekstowym Obiekty audio. Podwójne kliknięcie krzywej generuje nowe punkty uchwytu. Dzięki temu możesz elastycznie kształtować przebieg głośności każdej ścieżki dźwiękowej. Opcja "Automatyczne obniżenie głośności" zapewnia, że podczas trwania obiektu audio zostaje obniżona głośność wszystkich innych ścieżek dźwiękowych.
 6. Na zakończenie, gdy wszystkie dźwięki odpowiednio brzmią, wybierz "plik" > "Eksportuj film" i w podmenu odpowiedni format eksportu (na przykład MP4). Wszystkie użyte ścieżki dźwiękowe są przy tym eksportowane razem ze ścieżką obrazu jako plik wideo. Możesz też po prostu nagrać swój film bezpośrednio na płytę lub przenieść go do swojego smartfona.
Movie Studio 2024 Platinum

Udźwiękowienie wideo za pomocą MAGIX Movie Studio Platinum – oprogramowania do dobrych filmów:

  • Import wszystkich standardowych formatów audio i wideo
  • Indywidualna regulacja głośności za pomocą chwytaka obiektu
  • Mikser audio do wielu ścieżek dźwiękowych
  • Zwiększanie głośności za pomocą efektów audio (normalizacja, kompresor, szablony efektów uruchamiane 1 kliknięciem)
  • Mastering za pomocą kompresora wielopasmowego do profesjonalnej obróbki głośności
  • Krzywe ścieżek do dynamicznej regulacji głośności
  • Wiele praktycznych asystentów
  • Konwersja pliku do wszystkich popularnych formatów, funkcja nagrywania i bezpośredniego przesyłania do smartfona

  Do strony głównej

  Przetestuj teraz za darmo

  Udźwiękowienie wideo – co należy wiedzieć

  Oprócz ruchomych obrazów filmy oferują niemal zawsze ścieżkę dźwiękową, która po nagraniu musi być jeszcze edytowana. Zazwyczaj sama w sobie nie wystarcza, aby stworzyć ciekawy film. Następnie należy ją uzupełnić o dodatkowe materiały dźwiękowe, takie jak muzyka czy dźwięki. Ten proces optymalizacji ścieżki dźwiękowej i jej uzupełniania o dodatkowe nagrania nazywa się udźwiękowieniem.

  Z reguły łączy się przy tym kilka źródeł dźwięku: oprócz oryginalnej ścieżki dźwiękowej, podkład muzyczny, głos lektora oraz ścieżkę z później dodawanymi dźwiękami. Wszystkie te ścieżki dźwiękowe są najpierw osobno optymalizowane, a na koniec dopasowywane do siebie pod względem głośności. W rezultacie otrzymujemy film z pojedynczą stereofoniczną ścieżką dźwiękową, która zawiera wszystkie źródła dźwięku w zrównoważonym miksie głośności. 

  Darmowe aplikacje wideo lub programy shareware nie dają często rady przy tak zaawansowanym udźwiękowieniu. W tym celu lepiej jest korzystać z programu do obróbki wideo MAGIX Movie Studio Platinum. Dzięki temu zyskujesz nie tylko profesjonalne funkcje wideo, ale także wszystkie opcje udźwiękowienia.

  W dalszej części pokażemy Ci w szczegółowej instrukcji krok po kroku, jak działa udźwiękowienie w programie Movie Studio Platinum.

  Udźwiękowienie filmu z MAGIX Movie Studio Platinum

  Udźwiękowienie filmu: import wideo
  Udźwiękowienie: ścieżka obrazu i ścieżka dźwiękowa

  Dopasowanie głośności wideo: import wideo

  • Uruchom MAGIX Movie Studio Platinum i utwórz nowy projekt.
  • Przejdź w prawej górnej części Media Pool do folderu ze swoim plikiem wideo.
  • Przeciągnij go przy wciśniętym przycisku myszy (przeciągnij & upuść) do programu. Jeśli chcesz połączyć kilka wideo, umieść je jedno po drugim w górnej ścieżce.

  Aby odtworzyć projekt, naciśnij spację. Ponowne naciśnięcie spacji powoduje zatrzymanie odtwarzania. Znacznik odtwarzania można przesunąć do dowolnej pozycji, klikając przyciskiem myszy.

  Wideo na górnej ścieżce zawiera zarówno ścieżkę obrazu, jak i ścieżkę dźwiękową. W celu wyświetlenia ścieżki dźwiękowej, postępuj w następujący sposób:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy wideo i wybierz w menu kontekstowym opcję "Funkcje audio" > "Wideo/audio na oddzielnych ścieżkach".

  Teraz wideo jest podzielone na ścieżkę obrazu i ścieżkę dźwiękową. Na ścieżce 1 występuje ścieżka obrazu, na ścieżce 2 ścieżka dźwiękowa.

  Aby lepiej ocenić, jaki materiał zawiera ścieżka dźwiękowa, wyświetl również formę sinusoidalną nagrania dźwięku:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy ścieżkę dźwiękową w ścieżce 2 i wybierz opcję "Utwórz wyświetlacz fal".

  Spowoduje to wyświetlenie formy sinusoidalnej w obrębie obiektu audio. Nie jest to wprawdzie absolutnie konieczne do edycji ścieżki dźwiękowej w ramach udźwiękowienia, ale jest zalecane, ponieważ zapewnia lepszy przegląd materiału akustycznego.

  Udźwiękowienie: zwiększanie głośności

  Udźwiękowienie wideo:
  ustawienie głośności ścieżki dźwiękowej

  Aby edytować głośność ścieżki dźwiękowej, masz kilka opcji. Rozpoczniemy od najprostszej metody.

  • Przesuń mysz na chwytak obiektu w środku obiektu audio. Spowoduje to pojawienie się regulatora natężenia dźwięku.
  • Kliknij i przeciągnij, przytrzymując przycisk myszy, regulator natężenia dźwięku w górę, aby zwiększyć głośność, lub w dół, aby ją zmniejszyć.

  Ten proces jest szczególnie łatwy. Ale uwaga: podczas regulacji głośności szybko może dojść do przesterowania (Clipping). Przesterowanie jest zauważalne poprzez nieprzyjemne trzaski i trachy.

  Jeśli podczas odtwarzania usłyszysz takie trzaski lub trachy, otwórz mikser za pomocą przycisku "M" (lub za pomocą przycisku miksera znajdującego się po prawej części paska narzędzi). Użyj miernika szczytowego w mikserze, aby sprawdzić, gdzie występują przesterowania. Wskazanie miernika szczytowego nie powinno w żadnym punkcie przekraczać 0 db.

  W takim przypadku należy ponownie nieco zmniejszyć głośność obiektu audio.

  Automatyczna maksymalizacja głośności

  Udźwiękowienie wideo:
  automatyczne zwiększanie głośności

  Zwykle lepiej jest użyć funkcji normalizacji zamiast ręcznego zwiększania głośności. Dzięki temu masz pewność, że ścieżka dźwiękowa nie zostanie w żadnym punkcie przesterowana.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt audio i wybierz w menu kontekstowym opcję "Normalizacja (maksymalny poziom)".

  powoduje to automatyczne wyszukanie miejsca o największej głośności i ustawia to miejsce na najwyższy możliwy poziom (0 db).

  Efekt może być jednak czasem rozczarowujący, gdyż wystarczy nawet jeden głośny fragment, aby "przytłumić" całą ścieżkę dźwiękową. Zatem na przykład, jeśli podczas nagrywania przypadkowo dotkniesz mikrofonu, ten bardzo głośny dźwięk powoduje, że wszystkie inne miejsca pozostają tak samo ciche, jak podczas normalizacji.

  Problem ten można ominąć, najpierw tnąc ścieżkę dźwiękową na kilka części, a następnie osobno normalizując obiekty audio. W tym celu:

  • Umieść znacznik odtwarzania przed bardzo głośnym punktem i naciśnij klawisz "T". Dzięki temu ścieżka dźwiękowa zostanie w tym miejscu przecięta na dwa niezależne obiekty.
  • Przesuń znacznik odtwarzania za pozycję i ponownie naciśnij klawisz "T". W ten sposób także tutaj odbywa się cięcie.

  Ścieżka dźwiękowa została pocięta na trzy obiekty. Wszystkie trzy obiekty audio należy normalizować osobno. W ten sposób unika się szczególnie głośnych miejsc, które obniżają głośność główną. Ogólnie głośność wideo znacznie wzrasta.

  Udźwiękowienie z kompresorem
  DeHisser i DeNoiser

  Udźwiękowienie wideo z efektami audio

  Innym sposobem na skuteczne zwiększenie głośności dźwięku wideo jest zastosowanie efektów audio.

  • Kompresor zwiększa średnią głośność i jednocześnie zrozumiałość mowy poprzez podniesienie głośności cichych miejsc w stosunku do głośnych.
  • Natomiast za pomocą korektora można na przykład usunąć niskie turkotanie poprzez obniżenie niskich częstotliwości. Możesz go też użyć do poprawienia brzmienia, np. poprzez mocniejsze podkreślenie średnich tonów.
  • Dzięki funkcji redukcji szumów można odfiltrować ze ścieżki dźwiękowej zakłócające odgłosy takie jak syczenie, trzaski czy trachy.

  Te efekty optymalizacji są w Movie Studio Platinum połączone we wspólnym oknie dialogowym "Restauracja dźwięku".

  • Otwórz w Media Pool zakładkę "Efekty" i kliknij kafelek "Efekty audio".
  • Kliknij w oknie dialogowym efektów "Restauracja dźwięku".

  Dzięki kompresorowi nie trzeba się martwić o przesterowania, gdyż głośne przejścia pozostają bez zmian, a wyłącznie te ciche zostają podkręcone. W przypadku korektora mogą wystąpić dodatkowe przesterowania. Aby uniknąć takich przesterowań, należy postępować pośrednio, tzn. ściszać otoczenie, i w ten sposób podkreślać pożądane częstotliwości docelowe.

  Czasami, jako efekt uboczny przetwarzania głośności, pojawia się problem, że niepożądane odgłosy poboczne, takie jak syczenie, stają się głośniejsze i wyraźnie słyszalne. W takich przypadkach należy użyć funkcji redukcji szumów.

  • Przy pomocy DeHisser można zmniejszyć hałas w tle.
  • Jeśli nie przyniesie to zadowalających rezultatów, należy użyć "DeNoiser". tutaj najpierw wybieramy zakłócający odgłos (na przykład "Usuń szumy na taśmie"), a następnie regulujemy siłę efektu DeNoiser za pomocą suwaka. W ten sposób odfiltrowuje się z nagrania częstotliwości próbek zagłuszających dźwięk. Można również ze swojego wideo stworzyć własną próbkę zagłuszającego dźwięku i użyć jej do filtra.

  Wskazówka: jeśli cały proces wydaje się zbyt pracochłonny: w "Szablonach efektów audio" w Media Pool znajdziesz wstępnie skonfigurowane ustawienia początkowe efektów, za pomocą których można również zwiększyć głośność i poprawić dźwięk. Każdy szablon efektów można przesłuchać i jednym kliknięciem zastosować go do swojej ścieżki dźwiękowej.

  Udźwiękowienie z nagrywaniem dźwięku
  Udźwiękowienie: okno dialogowe „Nagranie audio”

  Udźwiękowienie wideo z nagrywaniem lektora

  Komentarz lektora jest zawsze przydatny, gdy trzeba wyjaśnić widzowi, co dzieje się w filmie. Można jednak pracować także w odwrotny sposób i za podstawę filmu wykorzystać tekst, który jest czytany na głos lub swobodnie wypowiadany. Następnie obrazy wideo ilustrują tekst mówiony.

  W każdym przypadku jest potrzebny mikrofon. Wbudowane mikrofony w kamerach cyfrowych są zazwyczaj niezbyt dobrej jakości. Nagranie audio jest znacznie gorsze w porównaniu z wysoką jakością zapisu obrazu. Wówczas jest zalecane stosowanie oddzielnego mikrofonu. W tym zakresie dobrze sprawdzają się niedrogie, małe mikrofony przypinane.

  Zacznij od nagrania testowego, aby sprawdzić, czy nagranie brzmi dobrze i jest wystarczająco głośne. Jeśli podłączyłeś mikrofon do komputera, wykonaj następujące czynności:

  • Kliknij czerwony przycisk nagrywania pod monitorem podglądu.
  • W oknie dialogowym wyboru nagrania wybierz "Audio".
  • Mów do mikrofonu i zwróć uwagę na miernik poziomu w oknie dialogowym. W tym celu musi być zaznaczona opcja "Wyświetl menedżera sterowania". W przypadku wystąpienia przesterowania zmniejsz sygnał przychodzący. Mów do mikrofonu nieco ciszej lub z większej odległości.
  • Upewnij się, że pole "Odtwarzaj podczas nagrywania" jest zaznaczone, aby podczas nagrywania lektora możliwe było oglądanie i komentowanie obrazów na ścieżce obrazu.
  • Uruchom nagrywanie a na koniec kliknij "Stop".

  Po nagraniu pojawi się zapytanie, czy przenieść to nagranie do projektu. Nagranie możesz powtórzyć dowolną ilość razy.

  Po przejęciu nagranie jest wstawiane jako obiekt audio do wolnej ścieżki.

  Udźwiękowienie: kontrola głośności
  Udźwiękowienie z kompresorem wielopasmowym

  Udźwiękowienie wideo z mikserem dźwięków

  Movie Studio Platinum zawiera stół mikserski z wieloma profesjonalnymi opcjami. Służy on przede wszystkim do miksowania ze sobą kilku ścieżek dźwiękowych i wyrównywania głośności. Jeśli przykładowo chcesz połączyć podkład muzyczny z oryginalnymi dźwiękami nagrania wideo i być może głosem lektora, użyj miksera audio.

  Ale można go też dobrze wykorzystać do pojedynczej ścieżki dźwiękowej. Wspominaliśmy już wcześniej, jak wykorzystać wskazanie miernika szczytowego do znalezienia przesterowania.

  Każda ścieżka z projektu ma swój własny regulator natężenia dźwięku w mikserze. Głośność główna jest sterowana za pomocą tzw. "sekcji Master". Sekcja Master oferuje dwa regulatory, za pomocą których można osobno wyrównać lewy i prawy kanał sygnału sumarycznego stereo.

  Jeśli łączysz kilka ścieżek dźwiękowych lub wideo z różnych źródeł, najpierw przenieś wszystkie wideo i obiekty audio na osobną ścieżkę. Trzymając wciśnięty klawisz Shift, ustal pozycję poziomą, aby nie doszło do pomieszania cięć.

  W rezultacie wszystkie akustycznie przynależne nagrania powinny znajdować się na osobnych ścieżkach. Na przykład oryginalny dźwięk na ścieżce 2, podkład muzyczny na ścieżce 3 i komentarz lektora na ścieżce 4. Albo, jeśli jest kilka kamer, filmy z kamery 1 na ścieżkach 1-2, filmy z kamery 2 na ścieżkach 3-4 itd.

  • Podczas odtwarzania postępuj zgodnie ze wskazaniami miernika szczytowego w mikserze audio. Pozwala to na sprawdzenie głośności każdej ścieżki i ogólnej mocy wyjściowej.
  • Na górze pasków kanałów znajdują się przyciski "FX". Umożliwiają one dostęp do wszystkich efektów związanych ze ścieżką, na przykład kompresora i korektora.
  • Przycisk "Mastering" w prawym obszarze służy do otwierania ekranu efektów dla całości dźwięków. Znajduje się tam Limiter, który umożliwia uniknięcie przesterowania. Limiter analizuje szczyty sygnału i konsekwentnie redukuje wszystko, co jest ustawione powyżej 0 db i w związku z tym zniekształciłoby się do 0 db. Dzięki profesjonalnemu kompresorowi wielopasmowemu "MultiMax" podzielisz widmo częstotliwościowe na trzy obszary. Tutaj można przekładowo pozostawić wszystkie niższe tony nieskompresowane i pomóc wysokiemu głosowi kobiecemu uzyskać większą głośność i prezencję poprzez ukierunkowaną kompresję.

  Efekty w mikserze audio oferują wiele możliwości optymalizacji głośności i dźwięku i są unikalną cechą programu Movie Studio Platinum.

  Dynamiczne ustawienie głośności

  Udźwiękowienie wideo: dopasowanie głośności poprzez krzywe dźwiękowe

  W przypadku kilku ścieżek dźwiękowych jest często konieczne obniżenie głośności jednej ścieżki dźwiękowej na krótki czas, jeśli na innej ścieżce dźwiękowej ma miejsce ważne wydarzenie ("Ducking"). W Movie Studio Platinum osiąga się to za pomocą tzw. krzywych natężenia dźwięku. Krzywa natężenia dźwięku może być również przydatna dla pojedynczej ścieżki dźwiękowej, jeśli głośność podczas odtwarzania ma być zmieniana.

  Podczas pracy z krzywymi natężenia dźwięku nie może dojść do nadmiernego przesterowania, ponieważ głośność obiektu można jedynie obniżyć, a nie można jej podwyższyć.

  • Aktywuj krzywą natężenia dźwięku w menu kontekstowym ścieżki dźwiękowej (kliknięcie prawym przyciskiem myszy obiektu audio > "Krzywa natężenia dźwięku"). Krzywa natężenia dźwięku pojawia się w oknie projektów jako cienka linia w obrębie obiektu audio.
  • Utwórz dowolną liczbę uchwytów krzywej poprzez podwójne kliknięcie krzywej.
  • Przesuń uchwyty krzywej w dół lub w górę, aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność.

  Przykład: przy kształcie "U" zmniejszasz głośność na krótki czas, a potem znów ją podwyższasz. Do tego potrzebujesz w sumie czterech uchwytów krzywej. Pozostaw dwa zewnętrzne tam gdzie są, a dwa środkowe pociągnij lekko do wewnątrz i w dół. Taki przebieg krzywej jest przydatny na przykład, gdy pewne wydarzenia na oryginalnej ścieżce dźwiękowej lub dźwięk na później utworzonej ścieżce dźwiękowej mają być wyraźnie słyszalne. Następnie tło na krótko "milknie", gdy rozbrzmiewa dźwięk, a potem znów staje się głośniejsze.

  Wskazówka: Movie Studio Platinum oferuje praktyczne opcje automatyzacji dla takiego obniżenia głośności ("Auto-Ducking"). Najpierw dotnij fragment, w którym pozostałe ścieżki dźwiękowe mają zostać obniżone, do niezależnego obiektu. Kliknij prawym przyciskiem myszy ten obiekt i wybierz w menu kontekstowym opcję "Ściszanie". W oknie dialogowym można ustawić, o ile ma zostać obniżona głośność pozostałych ścieżek.

  Udźwiękowienie: eksport plików

  Udźwiękowienie wideo – eksport

  Na koniec, gdy głośność ścieżek dźwiękowych jest wyrównana, a jakość właściwa, wyeksportuj swój film. Także w tym zakresie jest kilka możliwości:

  • Tworzenie pliku wideo: poprzez menu „Plik” > "Eksport filmu" tworzysz nowy plik wideo, na przykład w formacie MP4 lub MOV. W oknie eksportu można ustawić kodeki zgodnie z życzeniem lub wybrać odpowiednie ustawienie początkowe.
  • Nagrywanie na płycie: film z kamery można również bezpośrednio nagrać na płytę. Możliwe jest użycie płyt DVD, AVCHD lub Blu-ray. W prawej górnej części ekranu kliknij symbol płyty, aby otworzyć interfejs „Nagraj”. Tam z menu wyboru wybierz typ płyty i rozpocznij proces nagrywania.
  • Ładowanie do Internetu: społeczności Vimeo i YouTube są bezpośrednio podłączone. Kliknij symbol strzałki w prawej górnej części ekranu, aby otworzyć okno dialogowe "Zakończ tworzenie filmu" i wczytać swoje wideo do swojego profilu.
  • Przesyłanie do smartfona: w oknie dialogowym "Zakończ tworzenie filmu" znajdziesz również opcję "Wyślij do urządzenia przenośnego". Musisz tutaj wybrać urządzenie – wszystko inne zostaje automatycznie ustawione przez Movie Studio Platinum. Następnie wideo jest w odpowiednim formacie eksportowane i przesyłane do urządzenia.
  MAGIX Movie Studio 2024 Platinum
  MAGIX Movie Studio 2024 Platinum
  Movie Studio 2024 Platinum
  Movie Studio 2024 Platinum
  Oszczędzasz 60 %
  179,00 Zamiast 449,00 zł
  Cena z VAT,  Darmowe pobieranie

  Audio dubbing z MAGIX Movie Studio Platinum, oprogramowaniem do tworzenia po prostu dobrych filmów:

   • Import i eksport wszystkich istotnych formatów
   • Szybka i szczegółowa edycja
   • Automatyczni asystenci
   • Do 900 efektów i muzyki
   • Intuicyjne szablony dla intro, outro, napisów, zaników, napisów początkowych itd.
   • Twoje filmy na DVD i Blu-ray (w tym projektowanie menu)
   Oferta ważna do 1 maja 2024