Toepassen van motion tracking in een video

Motion tracking
– zo gaat dat!

Om een afbeelding of foto, een titel of een effect samen met een bewegend onderwerp door het videobeeld te bewegen, gaat u als volgt te werk:

 1. Open MAGIX Video deluxe en importeer uw video op spoor 1. Ga hiervoor naar de map met het videobestand in de Mediapool en sleep de video gewoon met drag & drop naar het bovenste spoor.
 2. Importeer het overlay-object, bijv. een afbeelding of foto, naar spoor 2. Om een titel te verplaatsen door middel van motion tracking, gebruikt u een titelsjabloon uit de Mediapool. Om een effectmasker te gebruiken - b.v. voor verpixelen - stelt u eerst het effect in voor het hele beeld. U vindt verpixelen in het effect "Vervorming" met de schuifregelaar "Zand". Vervolgens laadt u een effectmasker naar de effectdialoog, opent u de effectdialoog "Positie/grootte" en verplaatst u het effectmasker naar de juiste startpositie op de previewmonitor.
 3. Klik met de rechtermuisknop op het overlay-object (afbeelding, foto, titel of effectmasker) en selecteer de optie "Aan beeldpositie in de video bevestigen".
 4. Als het resultaat handmatig moet worden bijgewerkt, gebruikt u het effect "Positie/grootte". Met behulp van de keyframe-animatie onderaan de dialoog kan elke gewenste beeldbeweging van het overlay-object worden bereikt.
 5. Selecteer "Bestand" > "Film exporteren" en in het submenu een exportformaat (bijvoorbeeld MP4) om de video met het bewegende overlay-object als videobestand in verschillende formaten te exporteren. Of u kunt de exportknoppen rechtsboven gebruiken om uw video op een disk te branden, naar het internet over te brengen of naar een smartphone te kopiëren.
Video deluxe 2025 Plus

Motion tracking met MAGIX Video deluxe Plus, het videobewerkingsprogramma voor gewoon goede films:

 • Import van alle gangbare formaten
 • Motion-tracking met 1 klik
 • Handmatige motion tracking via keyframe-animatie
 • Intuïtieve sjablonen & praktische assistenten
 • Alle belangrijke exportformaten, b.v. MP4, MPEG2 of AVI
 • Brand video's rechtstreeks op dvd, upload ze naar het internet of zet ze over naar uw smartphone

Naar de productpagina

Nu gratis testen

Motion tracking: bewegingsregistratie met overlays

Motion tracking betekent het bevestigen van een overlay zoals een effectmasker of een titel aan een bewegend onderwerp in het videobeeld. Een eenvoudig voorbeeld hiervan is het onleesbaar maken van een nummerplaat op een auto die door het beeld rijdt. Slechts een bepaald gedeelte van het beeld moet verpixeld worden en de rest moet onbewerkt blijven. Het verpixelde beeldgedeelte moet met de auto mee door het beeld worden bewogen, zodat de nummerplaat op geen enkel punt onverpixeld te zien is.

Om dit te doen, maakt u een effectmasker dat over het gebied van de nummerplaat wordt geplaatst en het verpixelt. Verplaats vervolgens het effectmasker als een overlay samen met het onderliggende motief door het bewegende beeld.

Motion tracking kan ook worden gebruikt om bijvoorbeeld een grafiek met een pijl of een titelplaatje aan het bewegende onderwerp in het videobeeld te bevestigen.

Motion tracking is bijzonder gemakkelijk wanneer de software het onderwerp herkent en het effectmasker automatisch meebeweegt. Daarvoor moet het videobewerkingsprogramma het beeld van tevoren analyseren en het onderwerp van de achtergrond scheiden op basis van de contrasten.

Als het videobeeld niet genoeg contrast heeft, kan het automatische systeem het onderwerp niet goed herkennen. In dergelijke gevallen moeten manuele correcties worden aangebracht en moet het overlay-object manueel op het juiste pad worden gezet.

Goede software voor motion tracking moet daarom beide opties bieden: automatische motion tracking en de mogelijkheid om overlays vrij door het beeld te bewegen.

Wij bevelen het uitgebreide videobewerkingsprogramma MAGIX Video deluxe Plus aan. Het biedt beide opties: een krachtige automatische motion tracking en handmatige motion tracking voor alle overlaytypes. De procedure is bijzonder eenvoudig en onmiddellijk begrijpelijk, ook voor leken.

In het volgende artikel willen wij u aan de hand van gedetailleerde stap-voor-stap instructies laten zien hoe motion tracking met MAGIX Video deluxe Plus werkt.

Video importeren voor motion tracking

Video importeren

 • Open MAGIX Video deluxe Plus en maak in de startdialoog een nieuw project aan.
 • Laad de video met drag & drop in het bovenste spoor.
 • Plaats de afspeelmarker op het punt in de video waar u de motion tracking wilt laten beginnen.

Maak vervolgens een overlay-object dat samen met het beeldmotief door het beeld wordt bewogen. U kunt hiervoor een titel, een beeldobject (foto of afbeelding) of een effectmasker gebruiken. De procedures hiervoor zijn echter per geval enigszins verschillend. Daarom worden zij hieronder afzonderlijk gepresenteerd.

Titels maken voor motion tracking
Maak een tekstballon voor motion tracking

Titels maken voor motion tracking

Als u een titel aan een beeldmotief wilt koppelen met behulp van motion tracking, moet u eerst de titel maken. Hiervoor zijn weer verschillende mogelijkheden:

 • Klik op de knop T in de werkbalk om een normale tekst-overlay te maken, die u naar wens kunt opmaken in de editor "Titelbewerking". Professioneel ontworpen sjablonen voor titels en ondertitels zijn te vinden in de map "Sjablonen" van de Mediapool in de rubriek "Titelsjablonen". Sleep het naar spoor 2 en vervang het door je eigen titeltekst. Ook in de "Sjablonen" onder "Beeldobjecten" > "Tekst" kunt u spraakballonetjes vinden die u vult met tekst en vastmaakt aan een beeldmotief met behulp van motion tracking.
 • Voer uw tekst in en wijzig zo nodig de opmaakeigenschappen van het lettertype.
 • Klik rechtstreeks op de titel in de previewmonitor, sleep hem naar de gewenste grootte en verplaats hem naar de startpositie voor de motion tracking.
 • Verleng, indien nodig, de weergaveduur van de titel door het object in het spoor te verslepen aan de hendel rechtsonder.
Laad beeldobject voor motion tracking

Maak een beeldobject voor motion tracking

Om een foto of afbeelding te gebruiken als overlay voor motion tracking, gaat u als volgt te werk:

 • Selecteer het bestand in de Mediapool en sleep het naar spoor 2 onder de video. Verleng, indien nodig, de weergaveduur door het object met de handgreep rechtsonder te slepen.
 • In de Mediapool onder "Sjablonen" > "Beeldobjecten" vindt u een grote verscheidenheid aan afbeeldingen die u kunt gebruiken voor motion tracking. Deze bijgeleverde afbeeldingen werken op dezelfde manier als effecten, d.w.z. dat u het video-object van tevoren moet selecteren en vervolgens het beeldobject kunt laden met drag & drop.
 • Selecteer het beeldobject en open het effect "Positie & grootte".
 • Sleep de bijbehorende afbeelding in de previewmonitor met de handgrepen naar de gewenste grootte. U kunt de afbeelding ook draaien met de bovenste hendel.
 • Verplaats hem naar zijn startpositie in de previewmonitor.
Laad het effectmasker voor motion tracking

Creëer een effectmasker voor motion tracking

U kunt ook een effectmasker aan het videomotief koppelen met behulp van motion tracking.

 • Klik op de video in het spoor om hem te selecteren.
 • Open het effect dat u wilt gebruiken. Voor verpixelen gebruikt u het zandeffect in het effectdialoogvenster "Vervorming". Stel het effect eerst in voor de hele afbeelding.
 • Klik op de pijlknop rechtsboven in het effectdialoogvenster en selecteer de optie "Effectmasker laden".
 • Kies een geschikt effectmasker. Het effectmasker verschijnt onder de video op spoor 2.
 • Open in de Mediapool het effect "Positie & grootte".
 • Sleep het effectmasker met de hendels in de previewmonitor naar de juiste grootte en positie.
Motion tracking: motief instellen

Automatisch volgen van bewegingen
(motion tracking)

Alle verdere stappen zijn hetzelfde voor alle overlaytypes (titel, afbeeldingsobject of effectmasker).

 • Klik met de rechtermuisknop op het overlay-object in het spoor en selecteer de optie "Aan beeldpositie in de video bevestigen".
 • Er verschijnt dan een info-dialoog die u informeert over de details van motion tracking. Klik op "Verder".
 • Selecteer in de preview-monitor een beeldgedeelte, waarvan de bewegingen door het overlay-object moeten worden gevolgd. Dit gebied moet bij voorkeur zeer contrastrijk zijn. Sleep hiervoor met de muis een rechthoek rond het gebied.

Vervolgens wordt de beweging voor motion tracking berekend. U kunt de berekening rechtstreeks op de preview-monitor volgen.

Als u niet tevreden bent met het resultaat, kunt u de motion tracking ook handmatig aanpassen of de handmatige methode gebruiken om een deel van de automatische motion tracking te corrigeren.

Handmatige motion tracking via keyframe-animatie
Handmatig volgen van bewegingen: eind-keyframe wordt automatisch ingesteld

Handmatige motion tracking

Om het overlay-object handmatig te animeren, gebruikt u de keyframe-animatie onderaan het effectendialoogvenster "Positie/grootte". Eventueel moet u dit gebied eerst zichtbaar maken door de onderste rand van het mediapool verder naar beneden te trekken.

In de keyframe-animatie kunt u alle bewegingen van het overlay-object realiseren.

 • Plaats de afspeelmarker aan het begin van de animatie en sleep de overlay op de previewmonitor naar de startpositie.
 • Stel een eerste keyframe in de keyframe-animatie in.
 • Verplaats de afspeelmarker verder naar achteren en verplaats de overlay naar de plaats waar u hem op deze tijdspositie wilt laten verschijnen. Als u naast de beeldpositie ook de grootte of de rotatie-oriëntatie wilt veranderen, kunt u dit ook doen. De bijbehorende keyframe en de beeldbeweging worden automatisch gegenereerd.

Wanneer u de sequentie afspeelt, zult u het beeld zien bewegen van de startpositie naar de eindpositie.

Hoe dichter u de twee keyframes bij elkaar brengt, hoe sneller de beweging. De keyframes en de bijbehorende beeldposities kunnen op elk moment in de keyframe-animatie worden verplaatst of aangevuld.

Video's met motion tracking exporteren

Exporteer video's met motion tracking, brand ze op dvd, upload ze naar het internet of breng ze over naar een smartphone

 • Om al het materiaal in het projectvenster samen te voegen tot één videobestand, selecteert u in het menu "Bestand" de optie "Film exporteren". Hier kunt u zien welke formaten beschikbaar zijn voor uw videobestand. Kies een geschikt formaat (b.v. MP4), wijs een naam toe voor het videobestand en start de export.
 • U kunt uw motion tracking project ook op een dvd, AVCHD of Blu-ray disc branden. Om naar het werkveld "Branden" te gaan klikt u op de knop rechtsboven.
 • Of upload uw project naar uw YouTube- of Vimeo-account. Klik hiervoor op de knop Film voltooien in de rechterbovenhoek en selecteer "Uploaden naar internet". Dit exporteert automatisch het motion-trackingproject naar het juiste formaat en uploadt het naar uw account.
Video deluxe 2025 Plus
Nieuw
MAGIX Video deluxe 2025 Plus
49,99

Motion tracking met MAGIX Video deluxe Plus, het videobewerkingsprogramma voor gewoon goede films:

 • Snelle & gedetailleerde montage
 • Automatische assistent
 • Tot wel 900 effecten & muziek
 • Intuïtieve sjablonen voor intro's, outro's, ondertitels, fades, opening credits en nog veel meer.
 • Alle relevante videoformaten
 • Directe upload naar internet, bijvoorbeeld naar YouTube
 • Uw slideshows & films op dvd & Blu-ray (incl. menuontwerp)

Naar de productpagina