Volume van video's verhogen:
Zo pas je het volume aan!

Het volume van het videogeluid verhogen en aanpassen
- Zo doet je dat!

Om het volume van video's te verhogen en om het volume van meerdere video's of audiosporen aan elkaar aan te passen, ga je als volgt te werk:

 1. Open MAGIX Video deluxe Plus en importeer je video uit de Mediapool met drag & drop. Om meerdere video's te combineren, sleep je de videobestanden achter elkaar naar het bovenste spoor en sorteer je ze daar in de juiste volgorde.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de video's en selecteer 'Audiofuncties' > 'Normaliseren (maximumniveau)'. Als je merkt dat luide signaalpieken het totale volume drukken, knip dan deze passages af door de afspeelmarker naar deze plaatsen te verplaatsen en op de toets 'T' te drukken, en normaliseer vervolgens de geknipte video's afzonderlijk.
 3. Om het volume nog verder te verhogen, gebruik je de compressor uit het dialoogvenster 'Audio Cleaning' in de Mediapool. Hierdoor worden stille passages automatisch luider en worden ze op één lijn gebracht met de luide passages. Dit resulteert niet alleen in een hoger gemiddeld volume, maar ook in een betere spraakverstaanbaarheid.
 4. Voor nog meer mogelijkheden open je de audiomixer met de toets 'M' en gebruik je de multibandcompressor 'MultiMax' uit de sectie 'Mastering'-effecten. Hier heb je ook een limiter die oversturing voorkomt. 
 5. Als je verschillende audiobronnen wilt combineren (bijvoorbeeld originele geluiden, luidsprekerstemmen en achtergrondmuziek), schik je de audio-objecten onder elkaar op verschillende sporen. Gebruik de volumefaders in de mixer om het volume van de audiotracks te balanceren en het totale volume aan te passen. 
 6. Voor een flexibele volumecurve activeer je volumecurves in het contextmenu van de objecten. Dubbelklik op een kromme om nieuwe hendelpunten te maken. Zo kun je het volumeverloop vrij vormgeven.
 7. Als alles er goed uitziet en goed klinkt, kies dan 'Bestand' > 'Film exporteren' en kies in het submenu een geschikt exportformaat (bijvoorbeeld MP4). Daarbij worden alle gebruikte video's geëxporteerd als een videobestand, samen met een stereo-master-audispoor met al het audiomateriaal. Of brand je video rechtstreeks op een disk of zet hem over naar je smartphone.
Video deluxe 2025 Plus

Verhoog en pas het volume aan met MAGIX Video deluxe Plus, de software voor goede films:

 • Import van alle gangbare videoformaten
 • Individuele volumeregeling via objectaanraking en objectnormalisatie
 • Volume verhogen via audio-effecten (normaliseren, compressor, 1-klik-effectsjablonen)
 • Audiomixer voor meerdere audiosporen
 • Mastering-FX met multibandcompressor voor professionele volumebewerking
 • Spoorcurves voor dynamische volumeregeling
 • Praktische wizard
 • Bestandsconversie in alle belangrijke formaten, brandfunctie en directe overdracht naar smartphone

Naar de productpagina

Nu gratis testen

Het volume van een video aanpassen - Wat je moet weten

Het audiospoor is vaak het zorgenkind van video's. Moderne camcorders en smartphones leveren schitterende beelden, maar beknibbelen vaak op de ingebouwde microfoons. En als de akoestische omstandigheden in de opnamesituatie niet optimaal zijn, worden de opnamen snel stil en ruisachtig.

In dergelijke gevallen moet het volume van de video's nadien worden verhoogd. In de meeste gevallen is het zinvol om tegelijkertijd een beter, transparanter geluid te bieden en bijvoorbeeld de spraakverstaanbaarheid te vergroten.

In het geval van meerdere video's met verschillend materiaal, is het ook een kwestie van het volume van de audiosporen aan elkaar aan te passen en het geluid als één geheel te laten klinken.

Vaak moeten verschillende audiosporen worden gecombineerd, bijvoorbeeld het oorspronkelijke audiospoor met een achtergrondmuziek en een voice-over. Vervolgens moet het volume van alle geluidssporen aan elkaar worden aangepast. Want het resultaat moet een video zijn met één stereo-audiospoor die alle geluidsbronnen in een evenwichtige volumeverhouding bevat.

Video-apps of freeware-programma's worden snel overstelpt met dergelijke audiobewerkingstaken. Gebruik liever het videobewerkingsprogramma MAGIX Video deluxe Plus. Dit geeft je alle mogelijkheden van audiobewerking tegelijk: van het snel en eenvoudig verhogen van het videovolume tot effectieve volumebewerking, ruisverwijdering en geluidsverbetering voor meerdere video's en audiosporen.

In het volgende laten wij je in een gedetailleerde stap-voor-stap gids zien hoe het werkt.

Verhoog en pas het volume van video's aan
met MAGIX Video Video deluxe Plus

Volume verhogen: video-import
Volume verhogen: beeld- en audiospoor

Het volume van een video aanpassen:
video importeren

 • Open MAGIX Video deluxe Plus en maak in de startdialoog een nieuw project aan.
 • In de rechterbovenhoek van de Mediapool selecteer je de map met je videobestand.
 • Sleep je video naar het programma terwijl je de muisknop ingedrukt houdt (drag & drop).
 • Als je meerdere video's wilt combineren, sleep je ze achter elkaar naar het bovenste spoor.

Nu staan er een of meer video-objecten op het eerste spoor van het project. Als je op de spatiebalk drukt, wordt het project vanaf het begin afgespeeld. Als je nogmaals op de spatiebalk drukt, stopt het afspelen.

De afspeelmarker kan met een eenvoudige muisklik naar elke gewenste positie worden verplaatst.

 • Rechtsklik op de video en selecteer 'Audiofuncties' > 'Video/audio op aparte sporen' in het contextmenu.
 • Klik daarvoor met de rechtermuisknop op het onderste audio-object en kies 'golfvormweergave maken'.

Dit toont het audiospoor als een audio-object onder het beeldspoor en toont een golfvorm binnen het audio-object. Dit is niet absoluut noodzakelijk om het volume van de video te verhogen, maar het wordt aanbevolen omdat het een beter overzicht geeft en het gemakkelijker maakt om aan het audiospoor te werken.

Audio normaliseren: volume automatisch maximaliseren

Optie 1: Videovolume handmatig verhogen

Om het volume van een video te verhogen, heb je verschillende opties. Laten we beginnen met de eenvoudigste.

 • Sleep de muis naar het objecthandvat in het midden van het audio-object. Dit brengt een volumeregelaar te voorschijn.
 • Sleep de volumeregelaar naar boven om het volume te verhogen.

Deze procedure is bijzonder eenvoudig. Maar pas op: op de luidste punten kan snel clipping optreden. Overdrive is merkbaar aan een onaangenaam krakend en knallend geluid.

 • Als je tijdens het afspelen zo'n krakend of knallend geluid hoort, open dan de mixer via de knop 'M' (of via de mixerknop uiterst rechts in de werkbalk).

Gebruik de piekmeter om te controleren of er werkelijk sprake is van oversturing. Je kunt ook de afbuigingen in de golfvormweergave gebruiken. De piekwaarde van de meter mag op geen enkel punt meer dan 0 db bedragen. Als dit het geval is, zet het volume van het audio-object dan weer wat zachter.

Volume handmatig verhogen

Optie 2: Automatisch verhogen van het videovolume

Het is meestal beter om de normalisatiefunctie te gebruiken in plaats van het volume handmatig te verhogen. Op die manier ben je er zeker van dat het audiospoor op geen enkel punt overstuurd raakt.

 • Klik met de rechtermuisknop op het audio-object en selecteer 'Normaliseren (maximum niveau)' in het contextmenu.

Dit zoekt automatisch naar het punt met het hoogste volume en zet dit punt op het hoogst mogelijke niveau (0 db).

Het resultaat is echter soms teleurstellend, want zelfs een enkele luide passage is al genoeg om de hele audiospoor naar beneden te halen. Dus als je bijvoorbeeld tijdens de opname per ongeluk tegen de microfoon stoot, zorgt dit luide rommelende geluid ervoor dat alle andere delen even stil blijven als ze zijn.

Je kunt dit probleem omzeilen door het audiospoor eerst in verschillende delen te knippen en vervolgens de audio-objecten afzonderlijk te normaliseren. Doe hiervoor het volgende:

 • Plaats de afspeelmarker voor een zeer luide plek en druk op de toets 'T'. Hierdoor wordt het audiospoor op dit punt in twee onafhankelijke objecten geknipt.
 • Verplaats de afspeelmarkeerder achter de positie en druk opnieuw op de 'T' toets. Daardoor wordt ook hier geknipt.

Nu heb je het audiospoor in drie objecten geknipt. Normaliseer alle audio-objecten onafhankelijk. Op die manier vermijd je bijzonder luide plekken die het algemene niveau naar beneden kunnen halen. Dit verhoogt het totale volume van de video aanzienlijk.

Volume verhogen met compressor
DeHisser en DeNoiser

Optie 3: Verhoog het volume
van de video met audio-effecten

Een andere manier om het volume van het videogeluid effectief te verhogen is het gebruik van geluidseffecten. De compressor verhoogt het gemiddelde volume en tegelijkertijd ook de spraakverstaanbaarheid door het volume van de rustige delen te verhogen ten opzichte van de luide delen.

 • Open in de Mediapool het tabblad 'Effecten' en klik op de tegel 'Audio-effecten'.
 • Klik op de knop 'Audio Cleaning' in de effectendialoog.
 • Ga naar het dialoogtabblad 'Compressor' en pas de sterkte van het effect aan met de schuifregelaar.

Met dit effect hoef je je geen zorgen te maken over oversturing, omdat de luide passages onveranderd blijven en alleen de rustige worden versterkt.

 • Om afzonderlijke frequentiebereiken te bewerken, open je het tabblad 'Equalizer'. Hier kun je bijvoorbeeld de middentonen sterker benadrukken en zo een dof klankbeeld verbeteren.

Om oversturing in de equalizer te voorkomen, is het meestal zinvoller de omringende gebieden zachter te zetten en zo indirect de gewenste frequenties te benadrukken.

Soms doet zich als neveneffect van de effectverwerking het probleem voor dat bij de rustige delen ook ongewenste achtergrondgeluiden, zoals ruis, luider en duidelijk hoorbaar worden. Gebruik in dat geval de verwijderen van stoorgeluiden van het eerste dialoogtabblad.

 • Met de DeHisser regel je het achtergrondgeluid naar beneden.
 • Als dit geen bevredigend resultaat oplevert, gebruik dan de 'DeNoiser'. Hier selecteer je eerst een stoorgeluid (bijvoorbeeld 'Bandruis verwijderen') of genereer je een sample van de ruis uit je video. Stel vervolgens de sterkte van het DeNoiser-effect in met de schuifregelaar. Dit filtert de frequenties van de noisesample uit de opname.

Tip: als dit allemaal te omslachtig voor je lijkt: in de "audio effect templates" van de Mediapool vind je voorgeconfigureerde effectpresets waarmee je ook het volume kunt verhogen en het geluid kunt verbeteren. Je kunt van elk effect een voorbeeld bekijken en het met één klik op je audiospoor toepassen.

Volume regelen met piekmeter
Volume verhogen met multibandcompressor

Optie 4: Verhoog het volume
van de video met de audiomixer

Video deluxe Plus bevat een virtuele mengtafel met vele professionele mogelijkheden voor de geluidsbewerking. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt om verschillende geluidssporen samen te mixen en het volume te balanceren. Dus als je bijvoorbeeld achtergrondmuziek wilt combineren met de originele geluiden van de video-opname en misschien een voice-over, gebruik je de audiomixer.

Maar het kan ook zinvol worden gebruikt voor een enkel audiospoor. We hebben hierboven reeds gezien ('Optie 1') hoe de piekmeter kan worden gebruikt om oversturingen op te sporen.

De audiomixer kan altijd open staan tijdens projectwerk. Elk spoor van het project heeft zijn eigen volumeregelaar in de mixer. Het totale volume wordt geregeld in het zogenaamde 'mastergedeelte'. Het mastergedeelte biedt twee regelaars waarmee het linker- en rechterkanaal van het stereosomsignaal afzonderlijk kunnen worden afgevlakt.

Als je slechts één audiospoor gebruikt (normaliter is dit het audiospoor van de video op spoor 1 of 2), kun je naast de bijbehorende volumeregeling ook alle spooreffecten en ook het mastergedeelte aan de rechterkant gebruiken.

Als je meerdere geluidssporen of video's van verschillende bronnen combineert, verplaats je eerst alle video's en audio-objecten naar een afzonderlijk spoor. Houd de shift-toets ingedrukt om de horizontale positie vast te zetten, zodat de sneden niet door elkaar lopen.

Als gevolg daarvan moeten alle akoestisch gerelateerde opnamen op afzonderlijke sporen staan. Bijvoorbeeld, het originele geluid op spoor 2, de achtergrondmuziek op spoor 3 en de voice-over op spoor 4. Of, als er verschillende camera's zijn, de video's van camera 1 op spoor 1-2, de video's van camera 2 op spoor 3-4, enzovoort.

 • Volg de piekmeterstanden in de audiomixer terwijl je speelt. Hiermee kun je het volume van elk spoor en de totale output controleren.
 • Bovenaan de channelstrips vind je de 'FX'-knoppen. Dit geeft je toegang tot alle track-gerelateerde effecten, bijvoorbeeld een compressor en een equalizer.
 • Met de knop 'Mastering' in het rechter gedeelte open je de effectpagina voor het totale geluid.
 • Daar vind je een limiter om oversturing te voorkomen. De limiter analyseert de signaalpieken en vermindert consequent alles wat boven 0 db is ingesteld en dus zou vervormen tot 0 db.
 • Met de professionele multibandcompressor 'MultiMax' verdeel je het frequentiespectrum in drie bereiken. Hier kun je bijvoorbeeld alle lagere tonen ongecomprimeerd laten en een hoge vrouwenstem door gerichte compressie meer volume en presence geven.

De effecten in de audiomixer bieden vele mogelijkheden voor volume- en geluidsoptimalisatie en zijn een uniek kenmerk van Video deluxe Plus.

Volume dynamisch instellen

Optie 5: Het volume
van de video aanpassen via spoorcurves

Bij meerdere audiosporen is het vaak nodig het volume van een audiospoor korte tijd te verlagen als op een ander audiospoor een belangrijke akoestische gebeurtenis plaatsvindt ('Ducking'). Dit wordt in Video deluxe Plus bereikt met zogenaamde volumecurves.

Een volumecurve kan echter ook nuttig zijn voor een enkel audiospoor indien het volume tijdens het afspelen moet worden gewijzigd.

Bij het werken met volumecurven kan geen oversturing optreden, omdat het objectvolume alleen kan worden verlaagd, maar niet verhoogd.

 • Activeer de volumecurve in het contextmenu van het audiospoor (rechtsklik op het audio-object > 'volumecurve'). De volumecurve verschijnt in het projectvenster als een dunne lijn binnen het audio-object.
 • Maak zoveel curvenhendels als je wilt door te dubbelklikken op de curve.
 • Schuif de curvenhendels omlaag of omhoog om het volume te verlagen of te verhogen.

Voorbeeld:met een 'U' vorm, verlaag je het volume en zet je het daarna weer harder. Hiervoor heb je in totaal vier curvehendels nodig. Laat de buitenste twee waar ze zijn en trek de middelste twee naar beneden. Een dergelijke curve is nuttig wanneer bepaalde gebeurtenissen op het oorspronkelijke audiospoor - bijvoorbeeld een plotseling geluid - duidelijk hoorbaar moeten zijn bij achtergrondmuziek. Dan zakt ('duckt') de muziek even weg bij het horen van het geluid, en wordt dan weer luider.

Tip:video deluxe Plus biedt een praktische automatisering voor dergelijke volumereducties ('Auto-Ducking'). Knip eerst de passage waarin de andere audiosporen moeten worden verlaagd in een onafhankelijk object. Klik dan met de rechtermuisknop op dit object en selecteer de optie 'Volumeverlaging' in het contextmenu. In de dialoog kun je nog instellen hoeveel het volume van de andere sporen moet worden verlaagd.

Volume verhogen: export

Video volume aanpassen - exporteren

Tenslotte, wanneer het volume is verhoogd en in balans is en de ook beeldkwaliteit goed is, exporteer je je video. Ook hiervoor zijn er verschillende mogelijkheden:

 • Videobestand maken: via het menu 'Bestand' > 'Film exporteren' maak je een nieuw videobestand aan, bijvoorbeeld in MP4- of MOV-formaat. In het uitvoerdialoogvenster kun je de codecs naar wens instellen of een geschikte preset kiezen.
 • Op disk branden je kunt de video ook direct op een schijf branden. Je kunt kiezen tussen dvd, AVCHD of Blu-ray Disc. Klik op het disk-icoon in de rechterbovenhoek om de brand-interface te openen. Daar kies je een selectiemenu en start je het brandproces.
 • Naar internet uploaden de Vimeo en YouTube gemeenschappen zijn direct verbonden. Klik hiervoor op het pijlsymbool rechtsboven het dialoogvenster 'Film voltooien' te openen.
 • Naar de smartphone kopiëren: Ook in het dialoogvenster 'Film voltooien' vind je de optie 'Uitvoeren naar mobiel apparaat'. Hier hoef je alleen je apparaat te selecteren, Video deluxe Plus stelt de rest automatisch in. De video wordt dan in het juiste formaat geëxporteerd en overgebracht naar je apparaat.
MAGIX Video deluxe 2025 Plus
MAGIX Video deluxe 2025 Plus
Video deluxe 2025 Plus Videobewerking voor iedereen
Video deluxe 2025 Plus Videobewerking voor iedereen
Nieuw
49,99
Prijzen incl. btw.,  Download zonder verzendkosten
 • 1.500 effecten, sjablonen & overgangen
 • Uitstekende beeldstabilisatie
 • Directe montage + reisroutes
 • Snelle INFUSION Engine
 • Multicam- en 360°-editing