Zo kunt u de witbalans
voor video's gemakkelijk instellen

Achteraf een handmatige witbalans uitvoeren voor video's
– zo gaat dat!

U wilt de kleuren van uw video optimaliseren met een witbalans achteraf? Wij laten hier zien hoe dat gaat.

 1. Open MAGIX Video deluxe Plus en importeer uw videobestanden.
 2. Open het tabblad "Effecten" en klik op de optie "Kleur".
 3. Activeer de optie "Witbalans" in de effectdialoog en klik op het pipetgereedschap.
 4. Klik met de pipet op een gebied in het beeld dat in het origineel wit is. Hiermee worden de kleurwaarden van het beeld aangepast aan het geselecteerde witpunt.
 5. Exporteer de video bijvoorbeeld als een MP4-videobestand, brand hem op een disk of upload hem rechtstreeks naar uw profiel op Vimeo, Facebook of YouTube.
Video deluxe 2025 Plus

Handmatige witbalans met MAGIX Video deluxe Plus, het programma voor gewoon goede films:

 • Importeren van alle gangbare video-, foto- en grafische formaten
 • Witbalans met één klik
 • 1-klik-kleurcorrectie (automatische belichting)
 • Kleurenwiel om kleurzweem te verwijderen
 • Voorgrond en achtergrond afzonderlijk optimaliseren
 • Tal van praktische wizards
 • Bestandsconversie in alle belangrijke formaten, upload naar internet, brandfunctie en overzetten naar smartphone

Witbalans software

Download starten

Witbalans: software voor handmatige witbalans

Natuurlijk licht verandert voortdurend van helderheid en kleurtemperatuur. In het avondlicht ziet alles er warm en roodachtig uit; onder een bewolkte hemel 's middags ziet de wereld er heel anders uit. De werkelijke verschillen zijn nog groter dan wij beseffen, omdat ons visuele systeem de verschillende lichtomstandigheden compenseert. Witte oppervlakken zien er voor ons bij de meest uiteenlopende belichtingen wit uit. Op foto's of video's krijgen niet alleen zij, maar alle kleuren een duidelijke kleurzweem.

Dit heeft te maken met de kleurtemperatuur van het licht, die wordt gemeten in Kelvin. Zuiver wit licht heeft een kleurtemperatuur van 5500 Kelvin, een waarde die wordt bereikt bij een wolkenloze hemel in de middagzon. 's Avonds daalt de waarde naar het roodachtige spectrum. Witte oppervlakken zien er dan roodachtig uit bij een kleurtemperatuur van ca. 2000 Kelvin. In de schaduw en bij bewolkte hemel verschuift deze waarde naar boven en bereikt tot 8000 Kelvin. Dit geeft een blauwe kleurzweem.

De camera kan de betreffende kleurtemperatuur niet zelf herkennen en compenseren. Daarom is het het beste om een witbalans uit te voeren voordat u begint met opnemen. Om dit te doen richt u de camera op een wit oppervlak, bijvoorbeeld een vel papier, en voert u de witbalans uit via de camerafuncties. Deze definitie van wit definieert ook alle andere kleuren en vermijdt een kleurzweem in de beelden.

Een dergelijke witbalans kan echter ook achteraf worden uitgevoerd. Daartoe laadt u de opnamen - foto's of video's - in de computer en laat u een geschikt programma de handmatige witbalans uitvoeren. De witbalans achteraf bewerken is echter geen wondermiddel dat automatisch alle beeldeigenschappen optimaliseert. In de meeste gevallen zijn verdere beeldcorrecties, b.v. van de gamma- en toonwaarden, wenselijk.

Gebruik daarom software die u naast de daaropvolgende witbalans ook alle andere optimalisatiefuncties voor uw beelden biedt. Wij bevelen het uitgebreide videobewerkingsprogramma MAGIX Video deluxe Plus aan. Dit maakt het heel gemakkelijk om achteraf een handmatige witbalans uit te voeren voor uw video's, maar ook voor foto's. U hebt ook alle andere optimalisatiefuncties tot uw beschikking, bijvoorbeeld effectieve correctie van toonwaarden, HDR-gammacorrectie, correctie van rode ogen en nog veel meer.

Hieronder leggen wij u in een stap-voor-stap-handleiding uit hoe u met MAGIX Video deluxe Plus achteraf een handmatige witbalans voor uw video kunt uitvoeren.

Handmatige witbalans met MAGIX Video deluxe Plus

Video laden met drag & drop

Video importeren voor witbalans

 • Open een nieuw project in de startdialoog van MAGIX Video deluxe Plus.
 • Laad uw video in het bovenste spoor met drag & drop. U kunt ook meerdere video's achter elkaar laden om aansluitend de witbalans op alle opnamen toe te passen.
 • Druk op de spatiebalk om de video af te spelen.

Tijdens het afspelen beweegt een rode afspeelmarker door het projectvenster en toont de actuele positie. De afspeelmarker kan naar andere posities worden verplaatst door in de tijdlijn te klikken.

 • Klik op het video-object in het spoor. Als er meerdere video's zijn, klikt u op de eerste video.

Nu is de video geselecteerd en kan hij worden bewerkt met de witbalans.

Witbalans met pipet

Witbalans uitvoeren

U vindt de witbalans in de dialoog effecten "Kleur".

Soms is dat niet zo gemakkelijk. In een landschapsopname is er vaak geen wit te zien. Misschien kunt u een wolk of een witte streep op kleding gebruiken. Zonder iets wits in het beeld, kunt u geen witbalans maken. In een dergelijk geval kan de kleurzweem alleen handmatig worden gecorrigeerd (zie hieronder).

Nu verschijnt een info-dialoog die uitlegt hoe het witpunt in de foto moet worden gedefinieerd. Klik op "OK" om de dialoog te sluiten. De muisaanwijzer is nu een pipetsymbool.

Nu wordt de witbalans achteraf uitgevoerd en worden alle kleuren opnieuw berekend. De extra informatie "Witbalans" verschijnt op het video-object met de naam van het videobestand.

 • Plaats de afspeelmarker op een plaats waar iets te zien is dat "eigenlijk" wit moet zijn.
 • Klik op "Effecten" bovenaan de Mediapool om het effectgedeelte van Video deluxe Plus te openen.
 • Klik op de tegel "Kleur" om de kleurbewerking te openen.
 • Activeer in het effectendialoogvenster de optie "Witbalans".
 • Klik op de knop met het pipetsymbool en het label "Witpunt".
 • Klik op in de previewmonitor op de witte plek.
Handmatige witbalans met de kleurkiezer

Witbalans handmatig corrigeren

Zuiver wit komt zelden voor in de werkelijkheid. Daarom is het mogelijk dat uw witpunt niet aan de noodzakelijke voorwaarden voor de witbalans voldoet. Dan wordt de kleurzweem in het beeld weliswaar verbeterd, maar hij is nog steeds aanwezig. In dergelijke gevallen kunt u de kleuren van het beeld handmatig bijstellen.

 • Om de kleurzweem te compenseren, stelt u de complementaire kleur in het kleurenwiel van de dialoog in.

Dit betekent dat u op het midden van de kleurencirkel klikt en de schuifregelaar versleept naar het kleurbereik dat tegenovergesteld is aan de kleurzweem in de afbeelding. Voor een rode kleurzweem is dit het lichtblauwe gebied, voor een blauwe kleurzweem het geelrode gebied.

Experimenteer er gewoon even mee. Sleep de regelaar naar de verschillende gebieden en zie hoe de kleuren van het beeld veranderen.

Achtergrond afzonderlijk inkleuren

Voorgrond en achtergrond afzonderlijk corrigeren

U kunt de kleuren van de voorgrond en de achtergrond ook afzonderlijk bewerken:

 • Schakel over naar het effect "kleurcorrectie".
 • Selecteer in de "Voorgrondselectiemodus" de optie "Toevoegen".
 • Beweeg de muis naar het previewbeeld op de videomonitor. De muisaanwijzer wordt dan een pipetsymbool.
 • Klik op het gedeelte dat als voorgrond moet worden geselecteerd.

Geselecteerde gebieden zijn gearceerd weergegeven. Als u te veel hebt geselecteerd, stelt u in het dialoogvenster Kleurcorrectie de modus "Verwijderen" in en klikt u opnieuw op de gebieden die uit de selectie moeten worden verwijderd.

 • Activeer in de kleurcorrectiedialoog de laag "Voorgrond" en pas de kleuren van de geselecteerde gebieden aan met de kleurkiezer.
 • Omgekeerd, om de rest van het beeld aan te passen, selecteert u de laag "Achtergrond".
Helderheid en contrast aanpassen met automatische belichting

Toonwaarde corrigeren

In de regel is het raadzaam om naast witbalans en kleurbewerking ook kleurcorrectie uit te voeren. Want kleur, helderheid en contrast bepalen samen het uiterlijk van het beeld.

 • Klik op de tegel "Helderheid & Contrast" om de effectdialoog voor de kleurcorrectie te openen.
 • Klik op "Automatische belichting" om een automatische 1-klik-optimalisatie uit te voeren.

Om deze automatische belichting handmatig te verbeteren, gebruikt u de verschillende schuifregelaars.

 • De term "gamma"-correctie verwijst naar de subjectieve helderheid, d.w.z. de helderheid die door het menselijk oog wordt waargenomen. Met helderheid worden simpelweg alle pixels van het beeld in gelijke mate lichter of donkerder gemaakt, in het geval van "gammacorrectie" wordt de verhouding in evenwicht gebracht.
 • "HDR" staat voor "High Dynamic Range", d.w.z. een bijzonder groot verschil in helderheid en contrastwaarden. Met deze regelaars kunt u dus de verschillen in helderheid en contrastwaarden beïnvloeden.
 • "HDR-blur" beïnvloedt de overgangen tussen lichtere en donkerdere gebieden.

Eigenlijk geldt: u komt er niet onderuit het een en ander te proberen. Experimenteer met de bediening, kijk naar de resultaten en zoek zo naar de optimale instelling.

Video-effecten toepassen op navolgende objecten

Witbalans overbrengen naar andere video's

Als u meerdere video's hebt geïmporteerd, kunt u de witbalans en ook alle andere effectinstellingen overbrengen naar de andere video's.

 • Klik in een effectdialoog naar keuze op de knop met de pijl omlaag (helemaal rechtsboven in de effectdialoog).
 • Kies de optie "Video-effecten op alle volgende objecten toepassen...".
Video's met witbalans exporteren

Video's met witbalans exporteren

Tenslotte exporteert u de video's inclusief de achteraf bewerkte witbalans:

 • Om een videobestand te maken, selecteert u "Bestand" > "Film exporteren" en selecteert u een exportformaat uit het submenu, bijv. "Quicktime Movie" (MOV) of "MPEG4" (MP4).

U kunt ofwel een videobestand maken dat al het materiaal uit het projectvenster bevat, of de geïmporteerde video's of eventuele passages afzonderlijk exporteren. Om dit te doen, maakt u eerst een gedeelte in de balk boven het eerste spoor door met de linker- en rechtermuisknop te klikken en activeert u vervolgens de optie "Alleen geselecteerde gebied exporteren" in de exportdialoog.

 • Om het project met alle video's die het bevat rechtstreeks over te brengen naar uw smartphone, te uploaden naar een platform voor social media of te branden op een disk, gebruikt u de opties rechtsboven.

Hier komt u bij de interface voor het branden van disks en de dialoog "Film voltooien".

Video deluxe 2025 Plus

Handmatige witbalans met MAGIX Video deluxe Plus:

 • Importeren & exporteren van alle relevante formaten
 • Snelle & gedetailleerde montage
 • Automatische assistent
 • Tot wel 900 effecten & muziek
 • Intuïtieve sjablonen voor intro's, outro's, ondertitels, fades, opening credits en nog veel meer.
 • Uw films op dvd & Blu-ray (incl. menuontwerp)

Witbalans software

Download starten