Jak łatwo dostosować balans bieli (White Balance) dla filmów

Wykonywanie dodatkowego ręcznego balansu bieli dla filmów wideo
– tak to działa!

Czy chcesz zoptymalizować kolory swojego wideo przy użyciu dodatkowego balansu bieli? Tutaj dowiesz się, jak działa ta funkcja.

 1. Otwórz MAGIX Movie Studio Platinum i zaimportuj pliki wideo.
 2. Otwórz zakładkę "Efekty" i kliknij wybór "Kolor".
 3. Aktywuj w oknie efektów opcję "Balans bieli" i kliknij narzędzie pipetki.
 4. Kliknij pipetką na obszar w obrazie, który w oryginale ma kolor biały. W ten sposób wartości koloru obrazu zostaną dopasowane do wybranego punktu bieli.
 5. Eksportuj swoje wideo na przykład jako plik wideo MP4 lub HEVC, nagraj bezpośrednio na płycie lub załaduj do swojego profilu w serwisie Vimeo, Facebook lub YouTube.
Movie Studio 2024 Platinum

Ręczny balans bieli w MAGIX Movie Studio Platinum, programie do tworzenia dobrych filmów:

 • Import wszystkich popularnych formatów filmów, zdjęć i grafiki
 • Balans bieli jednym kliknięciem
 • Korekcja wartości tonalnej jednym kliknięciem (autonaświetlanie)
 • Koło kolorów do usuwania przebarwień
 • Oddzielna optymalizacja pierwszego planu i tła
 • Wiele praktycznych asystentów
 • Konwersja pliku do wszystkich popularnych formatów, ładowanie do sieci, funkcja nagrywania i przesyłanie do smartfona

Oprogramowanie do balansu bieli

Rozpocznij pobieranie

White Balance: oprogramowanie dla ręcznego balansu bieli

Naturalne światło stale zmienia jasność i temperaturę kolorów. W świetle wieczornym wszystko wydaje się ciepłe i czerwonawe, a przy zachmurzonym niebie w południe świat wygląda całkowicie inaczej. Rzeczywiste różnice są nawet większe, niż nam się wydaje, ponieważ nasza percepcja wzrokowa wyrównuje różne warunki oświetlenia. Białe powierzchnie wydają nam się białe w różnych warunkach oświetlenia. Odtworzone na zdjęciach lub w nagraniach wideo nie tylko te, ale również wszystkie pozostałe kolory otrzymują wyraźne przebarwienie.

Odpowiedzialna za to jest temperatura kolorów światła, mierzona w kelwinach. Czysto białe światło ma temperaturę kolorów 5500 kelwinów, wartość, która jest osiągana przy bezchmurnym niebie w samo południe. Wieczorem wartość ta zmniejsza się w kierunku czerwonawego spektrum. Białe powierzchnie wydają się czerwonawe w temperaturze kolorów ok. 2000 kelwinów. W cieniu i przy zachmurzonym niebie wartość ta zwiększa się i osiąga nawet 8000 kelwinów. Powstaje przy tym niebieskawe przebarwienie.

Kamera nie może samodzielnie rozpoznać ani wyrównać danej temperatury kolorów. Dlatego najlepiej już przed nagraniem należy przeprowadzić balans bieli (po angielsku: White Balance). W tym celu należy ustawić kamerę na białej powierzchni, np. na kartce papieru i wykonać balans bieli za pomocą funkcji kamery. Na podstawie tej definicji bieli definiowane są również inne kolory i można uniknąć przebarwienia w obrazach.

Taki balans bieli można przeprowadzić również jeszcze w późniejszym czasie. W tym celu należy wgrać nagrania – zdjęcia lub wideo – na komputer i wykonać balans bieli we własnym programie. Jednak dodatkowy balans bieli to nie panaceum, które pomoże zoptymalizować wszystkie właściwości obrazu. Zazwyczaj pożądane są dodatkowe korekty obrazu, np. wartości gamma i wartości tonalnych.

Możesz użyć oprogramowania, które oprócz dodatkowego balansu bieli oferuje również wszystkie pozostałe funkcje optymalizacji dla Twoich obrazów. Zalecamy program do obróbki wideo MAGIX Movie Studio Platinum. W ten sposób dla swoich filmów wideo, jak również dla zdjęć można w prosty sposób wykonywać dodatkowy ręczny balans bieli. Przykładem jest efektywna korekta wartości tonalnej, korekty HDR-gamma oraz korekta czerwonych oczu i wiele więcej.

W dalszej części wyjaśniamy w formie instrukcji krok po kroku, w jaki sposób można za pomocą MAGIX Movie Studio Platinum utworzyć dodatkowo ręczny balans bieli dla Twojego filmu wideo.

Ręczny balans bieli w MAGIX Movie Studio Platinum

Wczytywanie wideo za pomocą opcji przeciągnij & upuść

Importuj wideo dla balansu bieli

 • W startowym oknie dialogowym programu MAGIX Movie Studio Platinum otwórz nowy projekt.
 • Załaduj wideo do najwyższej ścieżki metodą przeciągnij & upuść. Możesz wczytać kolejno również kilka filmów wideo, aby wykonać dodatkowy balans bieli dla wszystkich nagrań.
 • Naciśnij spację, aby odtworzyć wideo.

Podczas odtwarzania czerwony znacznik odtwarzania przesuwa się po oknie projektów i pokazuje aktualną pozycję. Znacznik odtwarzania można przesunąć kliknięciem myszy na pasku czasu w inne miejsce.

 • Kliknij obiekt wideo na ścieżce. W przypadku kilku filmów wideo kliknij pierwsze wideo.

Po wybraniu wideo można wykonywać obróbkę przy użyciu balansu bieli.

Balans bieli za pomocą pipety

Wykonywanie balansu bieli

Balans bieli znajduje się w oknie efektów "Kolor".

To nie zawsze jest takie proste. W przypadku nagrania krajobrazu biały kolor często trudno znaleźć w obrazie. Możesz wykorzystać np. chmurę lub biały pasek na ubraniu. Bez białego elementu na obrazie nie można wykonać balansu bieli. W takim przypadku przebarwienie można skorygować tylko ręcznie (patrz poniżej).

Wyświetli się okno dialogowe z informacją objaśniającą, jak zdefiniować punkt bieli na obrazie. Kliknij "OK", aby zamknąć okno dialogowe. Kursor myszy zmieni się przy tym w symbol pipetki.

Zostanie wykonany dodatkowy balans bieli i wszystkie kolory zostaną obliczone od nowa. Na obiekcie wideo z nazwą pliku wideo wyświetla się dodatkowa informacja "Balans bieli".

 • Umieść znacznik odtwarzania w punkcie, w którym widać coś, co powinno być "właściwie" białe.
 • Kliknij u góry w Media Pool na "Efekty", aby otworzyć sekcję efektów Movie Studio Platinum.
 • Kliknij kafelek "Kolor", aby otworzyć edycję kolorów.
 • Aktywuj w oknie efektów opcję "Balans bieli".
 • Kliknij przycisk z symbolem pipetki oraz oznaczeniem "Biały punkt".
 • Na monitorze podglądu kliknij białe miejsce.
Ręczny balans bieli poprzez wybór kolorów

Ręczne korygowanie balansu bieli

Czysty biały kolor występuje w rzeczywistości bardzo rzadko. Dlatego może się zdarzyć, że Twój punkt bieli nie będzie zapewniał w rzeczywistości wymaganych warunków dla balansu bieli. Przebarwienie w obrazie zostanie wprawdzie poprawione, ale będzie nadal występować. W takich przypadkach można ręcznie poprawić kolory obrazu.

 • Aby wyrównać przebarwienie, ustaw odpowiednią barwę dopełniającą na kole barw okna dialogowego.

Czyli: kliknij punkt środkowy koła barw i przeciągnij suwak do obszaru barw, umieszczonego na przeciwko przebarwienia w obrazie. W przypadku czerwonawego odcienia byłby to obszar jasnoniebieski, w przypadku niebieskawego obszar żółto-czerwony.

Najlepiej poeksperymentuj. Przeciągaj suwak na różne obszary i sprawdź, w jaki sposób zmieniają się kolory obrazu.

Oddzielnie barwienie tła

Oddzielne korygowanie pierwszego planu i tła

Możesz również oddzielnie edytować kolory pierwszego planu i tła

 • Przejdź do efektu "Korekcja kolorów".
 • W "trybie do wyboru pierwszego planu" wybierz opcję "Dodaj".
 • Poprowadź myszkę na obraz podglądu na monitorze wideo. Kursor myszy staje się przy tym symbolem pipetki.
 • Kliknij obszar, który ma być wybrany jako pierwszy plan.

Wybrane obszary zostaną zakreskowane. Jeżeli wybrałeś zbyt duży obszar, ustaw w oknie dialogowym korekcji kolorów tryb "Odciągnij" i kliknij na obszary, które mają być usunięte z wyboru.

 • W oknie dialogowym korekcji kolorów aktywuj warstwę "Pierwszy plan" i ustaw kolory wybranych obszarów przy użyciu funkcji wyboru kolorów.
 • I odwrotnie, aby dopasować pozostały obraz, wybierz warstwę "Tło".
Ustawianie jasności i kontrastu za pomocą autonaświetlania

Korekcja wartości tonalnej

Zasadniczo po korekcji kolorów, oprócz balansu bieli wskazane jest zawsze również zastosowanie korekcji wartości tonalnej obrazu wideo. Ponieważ kolor, jasność i kontrast razem określają wygląd obrazu.

 • Kliknij kafelki "Jasność & Kontrast", aby otworzyć okno efektów do korekcji wartości tonalnej.
 • Kliknij "Autonaświetlanie", aby przeprowadzić automatyczną optymalizację jednym kliknięciem.

Aby poprawić jeszcze autonaświetlanie ręcznie, użyj różnych suwaków.

 • Jako korektę "gamma" rozumie się jasność odbieraną subiektywnie - przez człowieka. W przypadku "jasności" jedynie wszystkie piksele obrazu zostają więc równomiernie ściemnione lub rozjaśnione, w przypadku "gamma" stosunek zostanie wyrównany.
 • Akronim "HDR" oznacza "High Dynamic Range", przez co rozumie się szczególnie dużą różnicę wartości jasności i kontrastu. Przy użyciu tych regulatorów możesz edytować również różnice wartości jasności lub kontrastu.
 • Ustawienie "HDR Blur" wpływa na przejścia pomiędzy jaśniejszymi i ciemniejszymi obszarami.

Zasadniczo obowiązuje zasada: doświadczenie jest najlepszym nauczycielem. Eksperymentuj z regułami, sprawdzaj wyniki i poszukuj optymalnego ustawienia.

Przenoszenie efektów wideo na następne obiekty

Przenoszenie balansu bieli na inne filmy wideo

Jeżeli zaimportowałeś kilka filmów wideo możesz przenieść balans bieli oraz wszystkie pozostałe ustawienia efektów na inne wideo.

 • W dowolnym oknie efektów kliknij przycisk ze strzałką w dół (w prawej górnej części okna efektów).
 • Wybierz opcję "Zastosuj efekty wideo dla wszystkich kolejnych obiektów".
Eksportowanie wideo z balansem bieli

Eksportowanie wideo z balansem bieli

Na koniec wyeksportuj swoje filmy wideo z całym wykonanym dodatkowo balansem bieli:

 • Aby utworzyć plik wideo, wybierz "Plik" > "Eksportuj film", a następnie w podmenu format eksportu, np. "Quicktime Movie" (MOV) lub "MPEG4" (MP4).

Możesz przy tym wygenerować jeden plik wideo, zawierający cały materiał z okna projektów lub wyeksportować oddzielnie zaimportowane wideo bądź dowolne fragmenty. W tym celu ustaw najpierw obszar klikając lewym i prawym przyciskiem myszy na listwie obszarów nad pierwszą ścieżką i aktywuj następnie w oknie eksportu opcję "Eksportuj tylko zaznaczony obszar".

 • Aby przesłać projekt ze wszystkimi zawartymi filmami wideo bezpośrednio na smartfona, załadować go na platformę mediów społecznościowych lub nagrać na płycie, skorzystaj z opcji w prawej górnej części ekranu.

Tutaj dostępny jest interfejs umożliwiający nagranie płyty oraz okno dialogowe "Zakończ tworzenie filmu".

Movie Studio 2024 Platinum

Ręczny balans bieli w MAGIX Movie Studio Platinum

 • Import & eksport wszystkich ważnych formatów
 • Szybki & szczegółowy montaż
 • Automatyczni asystenci
 • Do 900 efektów & muzyki
 • Intuicyjne szablony do wprowadzeń, outro, napisów, przejść, napisów początkowych itd.
 • Twoje filmy na płytach DVD & Blu-ray (z tworzeniem menu)

Oprogramowanie do balansu bieli

Rozpocznij pobieranie